Skip to main content

Höjda kommunbetyg från Umeås näringsliv

Pressmeddelande   •   Maj 02, 2014 08:53 CEST

Det lokala näringslivet ger Umeå Näringslivsservice ännu bättre betyg än tidigare år, visar 2013 års mätning. Även företagsklimatet och kommunen som helhet får höjda betyg.

I den webbaserade mätningen för 2013 tillfrågades 230 representanter från näringslivet och samarbetspartners, varav 133 (58 procent) svarade med betyg på en 6-gradig skala. Umeå Näringslivsservice ges betyget 5,43 för sättet att sköta kontakter med det lokala näringslivet. Kontakten med kontorets personal gavs så högt betyg som 5,65, och kontorets tillgänglighet fick 5,51. I samtliga fall har betyget höjts jämfört med 2012.
– Att vi förbättrar oss känns som en bekräftelse på vårt arbetssätt. Vi kommer självklart att fortsätta med att utveckla vår verksamhet och servicen till företagen, säger Umeå kommuns näringslivschef Roland Carlsson.

Gott samarbete
Högst betyg får Näringslivsservice för sin initiativförmåga och samarbetet med det lokala näringslivet, där betyget har höjts till hela 5,61.
– Detta är mycket glädjande eftersom vi försöker att jobba i nära samverkan och utifrån förståelse för deras villkor och behov, säger Roland Carlsson.
Undersökningen har också resulterat i en höjning av betyget för kontakten mellan det lokala näringslivet och kommunen som helhet. Där blev betyget 4,86 från att tidigare år ha legat på omkring 4,5.
– Det är roligt att notera att vi får bättre och bättre betyg för varje år. Det visar att vårt arbete med att förbättra servicen till företagen uppskattas, säger Karin Björk, företagslots, Umeå kommun.

Företagsklimatet
Ytterligare en ökning noteras i svaren på frågan om hur väl företagsklimatet i Umeå överensstämmer med de svarandes synpunkter på ett bra företagsklimat. Betyget blev här 4,7 från att tidigare ha pendlat mellan 4,5 och 4,6. Bra tillväxt- och utvecklingsmöjligheter, tillgång till kompetent arbetskraft samt tillgång till infrastruktur är fortfarande de tre absolut viktigaste faktorerna för företagen.
– Det visar på vikten av att Umeå satsar på fortsatt tillväxt och utveckling. Vår viktigaste uppgift är att skapa bra förutsättningar för näringslivet att växa och utvecklas i Umeå, säger Roland Carlsson.

Satsning på information
På frågan om vad kommunen kan förbättra i relationen med näringslivet är Dialog och samverkan det klart vanligaste svaret, precis som tidigare år. Andra förbättringsområden är handläggningstider, tillgänglighet och ”En väg in”, vilket också känns igen från tidigare mätningar.
– Vi har satsat mycket på information om kommunens tjänster till näringslivet, och där har betyget också höjts rejält; från 4,42 till 4,79, säger Karin Björk.
Portalen www.umea.se är ännu en faktor som får höjt betyg i mätningen.

Mer information:

Resultat av Kvalitetsmätning 2013 (bifogad pdf-fil)

Roland Carlsson
näringslivschef
Umeå kommun
090-16 32 10
070-578 65 50
roland.carlsson@umea.se

Karin Björk
företagslots
Umeå kommun
090-16 16 88
070-653 16 88
karin.bjork@umea.se