Skip to main content

INBJUDAN TILL PRESSKONFERENS

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2006 09:20 CET

Idag sammanträder arbetsutskottet på förmiddagen och planeringsutskottet på eftermiddagen.

Presskonferens äger rum direkt efter PLU - sammanträdet, klockan 16.00 i kommunstyrelsens sammanträdesrum, Stadshuset.

Föredragningslistorna i bilagan.

Handlingar finns att hämta i receptionen i Stadshuset.

För mer information kontakta:

Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10
jorgen.boman@umea.se


UMEÅ KOMMUN KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Tid: Tisdag 2006-11-21 klockan 09.00

Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum
OBS!!!
De chefer/handläggare som inte blir vidtalade behöver inte infinna sig på sammanträdet utan finnas tillgängliga på telefon för ev besvarande av frågor.

Bengt Forsberg (kl. 09.00 – 09.30)
1 Löneöversyn (Inga handlingar)
Carin Stiberg (kl. 09.30 – 09.40)
2 Kameraövervakning – OKQ8
Ersboda Sid 1
3 Kameraövervakning – Clas Ohlson
AB Sid 7
4 Motion nr 7/2006 – Folkomrösta om
placeringen av badhuset –
Rättvisepartiet socialisterna
Sid 12
Olof Burström (kl. 09.40 - )
5 Begäran om medel för renovering
av Nordalsvallen med bl a
konstgräs, omklädningsrum mm
Sid 16
Anmälningsärenden

YTTERLIGARE HANDLINGAR I ÄRENDENA FINNS PÅ SLK/KANSLIET
UMEÅ KOMMUN KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA
KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGSUTSKOTT

Tid: Tisdag 2006-11-21, klockan 13.15
Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, Stadshuset

Isabella Forsgren (kl. 13.15 – 13.40)
1 Botniabanan - Anders Kers,
Banverket informerar om
projektläget, kommande
förhandling och tidplan (Inga
handlingar)
2 Umeåprojektet 2 (Inga
handlingar)
Doris Grellman (kl. 13.40 - 13.50)
3 Information – Remiss –
ändringar i Sveriges lista över
rapporterade skyddade kust- och
marina områden till HELCOMs
nätverk Sid 1
Lage Olofsson (kl. 13.50 - 13.55)
4 Exploateringsavtal för del av
fastigheten Obbola 23:4 mm
Sid 10
Annalena Löfgren (kl. 13.55 - 14.10)
5 Revidering av områdesgränser
Sid 16
2
Royne Söderström (kl. 14.10 – 14.20)
6 Remiss – Naturvårdsverkets
underlag ”Genomförande av
EU:s utsläppstakdirektiv
(2001/81/EG/” en lägesrapport
för Sverige 2006 Sid 23
Staffan Sjöström (kl. 14.20 – 14.30)
7 Detaljplan för småhusområde
Tomtebo 2 Sid 69
Aurora Moberg (kl. 14.30 - )
8 Remissvar – RTP Sid 92
Anmälningsärenden