Skip to main content

INBJUDAN TILL PRESSKONFERENS: Arbetsutskottet

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2006 11:12 CET


INBJUDAN TILL PRESSKONFERENS

Idag sammanträder arbetsutskottet på förmiddagen och en bit in på eftermiddagen.

Presskonferens äger rum direkt efter sammanträdet, klockan 14.00 i kommunstyrelsens sammanträdesrum, Stadshuset. OBS! Tiden.

Ärendelista i bilagan. Handlingar finns att hämta i receptionen i Stadshuset.

Au har ägnat ganska mycket tid av dagens möte till en genomgång av vilka konsekvenser den nya regeringens budget får för Umeå kommun (förändrade skatteintäkter, bidrag, nya kostnader med mera).

För mer information kontakta:

Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10
jorgen.boman@umea.se


UMEÅ KOMMUN KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Tid: Tisdag 2006-11-28 klockan 09.10 OBS!! HELDAG
Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum

OBS!!!
De chefer/handläggare som inte blir vidtalade behöver inte infinna sig på
sammanträdet utan finnas tillgängliga på telefon för ev besvarande av frågor.

KOMMUNSTYRELSEN (kl 09.00-09.10)
Val av arbetsutskott/valutskott samt
ordförande och vice ordförande
Ajournering

ARBETSUTSKOTT/VALUTSKOTT
(kl 09.10-09-30)
Kommunstyrelseval (förslag)

KOMMUNSTYRELSEN (kl 09.30-09.45)
Kommunstyrelseval
FIKA 09.45-10.00

Roland Carlsson (kl 10.00 – 10.05))
1 Medfinansiering Connect Sid 1
(Ansökan finns på kansliet)
Tomas Lundholm (kl 10.05-10.15)
2 Redovisning av uppdrag 2007:10 –
Miljöbilpool – lägesrapport (Inga
handlingar)

Ewa Klingefors (kl 10.15-10.25)
3 Remiss – Skyddsutredningar avseende
barn Sid 3 (Socialnämndens förslag
skickas ut separat)
4 Remiss – Ansvarsfull servering – fri från
diskriminering (SOU 2006:56) Sid 42
Helena Österlind (kl 10.25-11.00)
5 Jämställdhetspolicy Sid 61
6 Mångfaldspolicy Sid 71
Carina Lidgren (kl 11.00-11.05)
7 Taxa för Umeå kommuns offentliga
kontroll inom livsmedels-, foder- och
djurskyddsområdena Sid 86
Olof Burström (kl 11.05-11.10)
8 Redovisningsmässiga avskrivningar av
fordringar 2005/2006 Sid 99
9 Återremitterat ärende -
Begäran om medel för
renovering av Nordalsvallen
med bl a konstgräs,
omklädningsrum mm Sid 101
10 Bidrag Nolia 2005 Sid 109
11 Teknisk justering av budget
2007 (handlingar vid smtr)
LUNCH TILL KL
13.15
Besök av Ewa Back - ny ordförande i
Norrlandsförbundet