Skip to main content

Individ- och familjenämnden delar ut bidrag till föreningar

Pressmeddelande   •   Jan 24, 2018 16:55 CET

Individ- och familjenämnden delade ut 2 666 500 kronor till sociala föreningar för 2018. Bland de föreningar som fått bidrag finns bland andra Bris, IOGT medmänniska, Umeå frivilliga samhällsarbetare och Öppen gemenskap.

– Föreningarna i Umeå gör ett jättejobb och fångar upp människor i utsatthet. De utgör ett viktigt komplement till individ- och familjenämndens uppdrag, säger Andreas Lundgren (S), ordförande, individ- och familjenämnden.

2017 beviljades Kvinno- och tjejjouren i Umeå bidrag för tre år framåt för att kunna planera och bedriva verksamheten på lång sikt. Det innebär att 1 761 000 kronor av årets budget på totalt 4 338 901 kronor redan var fördelade. Kvinno- och tjejjouren får i år ytterligare 35 200 kronor för indexuppräkning för 2018 och 36 000 kronor för 2019.

– Kommunen ger en större summa till Kvinnojouren och från deras sida har man länge efterlyst att bidraget ska indexuppräknas. Nu ser vi till att det blir verklighet och skapar bättre förutsättningar för föreningen att klara personalkostnader och planering. Detta är en oerhörd viktig signal att vi ser stödet som långsiktigt och att vi fortsätter arbeta tillsammans mot våldet, säger Andreas Lundgren (S).

Medel reserverade till Öppen gemenskap
Öppen gemenskap har sökt om bidrag både för sin grundverksamhet och till sin kvinnojour för tre år framåt. Från och med årsskiftet saknar de en giltig överenskommelse med socialtjänsten gällande kvinnojouren. Nämnden beslutade att reservera 1 366 800 kronor till Öppen gemenskap att besluta om när överenskommelse är undertecknad.

Feministiskt initiativ hade ett tilläggsyrkande som avslogs. Feministiskt initiativ reserverade sig mot beslutet.

Mer information:

Andreas Lundgren (S)
ordförande
individ- och familjenämnden
Umeå kommun
070-330 63 24
andreas.lundgren@umea.se

Anna-Karin Sjölander (C)
vice ordförande
individ- och familjenämnden
Umeå kommun
070-330 15 17
annakarin.sjolander@umea.seUmeå kommun har 11 900 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.