Skip to main content

Ingen Akutrumsförmedling nästa läsår

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2016 11:02 CET

Umeå kommun kommer inte att upphandla fortsatt drift av kommunal Akutrumsförmedling för
läsåret 2016–2017, efter beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott. Bostadsituationen för studenter ska utvärderas under det kommande läsåret före beslut om en eventuell ny upphandling.

Umeå kommun har under de senaste tio åren upphandlat drift av Akutrumsförmedling av bostäder till nyantagna studenter vid Umeå universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet. Främst har det handlat om inneboenderum som erbjudits av privatpersoner. Under senare år har allt färre tackat ja till ett erbjudande, och många studenter svarar inte heller på de erbjudanden som skickas ut.

Andra kanaler
Under förra året tackade endast 128 av de 1 033 studenterna i kön (ca 12 procent) ja till det erbjudande de fick. De allra flesta studenter löser i stället bostadsbehovet på egen hand. Blocket, sociala medier, privatförmedlingar och andra kanaler har blivit allt mer vanliga, och som en följd av det har behovet av en kommunal akutrumsförmedling blivit allt mindre.

Ökat bostadsbyggande
Till bilden hör också att bostadsproduktionen kommer att öka rejält under de kommande åren, och många studentbostäder kommer att byggas. Till hösten färdigställs 280 små studentbostäder inom universitetsområdet. På Tvistevägen påbörjas totalt 600 nya studentbostäder i år och nästa år, och på Tomtebo 190 studentbostäder. Akademiska hus har också planer på en fortsatt utbyggnad av studentbostadsbeståndet inom Campusområdet med 500 ytterligare studentbostäder.

Mer information:

Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Anders Ågren (M)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 23 17
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Annalena Löfgren
bitr planeringschef
Umeå kommun
090-16 12 42
070-342 76 77
annalena.lofgren@umea.seUmeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.