Skip to main content

INGEN PRESSKONFERENS EFTER KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT IDAG

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2010 10:11 CET

I dag sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott på förmiddagen.

Det blir ingen presskonferens efter sammanträdet. Observera: utskottet fattar inte beslut idag i ärende 2, inköps- och upphandlingspolicy. Ärendet är ett informationsärende idag, återkommer för beslut på ett arbetsutskott lite längre fram.

För handlingar, vänligen kontakta Jörgen Boman

Politikerna svarar på frågor via telefon efter sammanträdet.

För mer information kontakta:
Jörgen Boman
pressinformatör
informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10
jorgen.boman@umea.se<mailto:jorgen.boman@umea.se>