Skip to main content

INGEN PRESSKONFERENS EFTER KS OCH KSAU IDAG

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2010 10:50 CET

Umeås nyvalda kommunstyrelse (vald igår av kommunfullmäktige) sammanträder idag med start klockan 09.00. Den första uppgiften blir att välja ledamöter till kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott, samt två nya utskott: personalutskottet och det nya utskottet som ska ansvara för Kulturhuvudstad 2014.

Sedan utses ledamöter till aktiebolag (till exempel Länstrafiken, Bostaden, och Umeå Energi), lokala och regionala samverkansorgan och ekonomiska föreningar. Kommunstyrelsen utser också ledamöter till kommittéer och beredningar, fonder, bostadsrättsföreningar och lokalägda föreningar.

Därefter, under resten av förmiddagen, sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott. Kallelse och missiv i bilaga till detta mejl.

Det blir ingen presskonferens efter dagens sammanträden. Politikerna finns tillgängliga på telefon efter cirka 12.00.

Handlingar skickas ut i separata mejl kallade AU del och AU del 2.

För mer information kontakta:
Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10
jorgen.boman@umea.se