Skip to main content

Jämställdhetsutskottets budget för 2016 fastslagen

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2016 16:11 CET

Jämställdhetsutskottet antog vid sammanträdet 11 februari budget för 2016. Under året planeras bland annat att utveckla det våldsförebyggandet arbetet i kommunen.

Jämställdhetsutskottet, som är ett utskott direkt under kommunfullmäktige, har till uppgift att bland annat initiera, granska och följa upp kommunövergripande frågor ur ett jämställdhetsperspektiv.

Under 2016 kommer utskottet bland annat att stötta förskolors jämställdhetsarbete genom normkritisk metodutveckling och arbeta för att utveckla det våldsförebyggande arbetet i Umeå kommun. Utskottet planerar också att utveckla metoder för arbete med så kallad jämställdhetsbudgetering, ett sätt att synliggöra hur resurser fördelas och på vilka villkor. Utskottets totala budget är cirka 800 000 kronor.

– Arbetet med jämställdhetsbudgetering känns oerhört angeläget, vi behöver bra redskap för att se om våra gemensamma resurser fördelas rättvist, säger Emma Vigren (S), ordförande, jämställdhetsutskottet.

Jämställdhetsutskottet fortsätter också att satsa på utåtriktade aktiviteter, till exempel seminarier, kampanjer och föreläsningar under året.

Granskning av våldsförebyggande arbete
Vid utskottets sammanträde beslutades också att ge jämställdhetsstrategen i uppdrag att granska Umeå kommuns grundskolors våldsförebyggande arbete och att se hur kopplingen mellan det och jämställdhetsarbete kan tydliggöras och stärkas, till exempel genom att problematisera maskulinitetsnormer.

– Den här satsningen känns väldigt bra eftersom det är efterfrågat av personalen och för att det ger oss möjlighet att tydliggöra och stärka ett viktigt arbete i våra för- och grundskolor, säger Emma Vigren (S).

Mer information:

Emma Vigren (S)
ordförande
jämställdhetsutskottet
Umeå kommun
070-669 01 18
emma.vigren@umea.se

Tina Myhrberg (M)
vice ordförande
jämställdhetsutskottet
Umeå kommun
070-680 69 98
tina.myhrberg@umea.se

Linda Gustafsson
jämställdhetsstrateg
Umeå kommun
070-611 10 44
linda.gustafsson@umea.seUmeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.