Skip to main content

Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslag om bankgaranti till SEKAB

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2008 16:55 CEST

Kommunstyrelsen accepterar att Umeå Energi tecknar en bankgaranti på
maximalt 10 miljoner kronor till SEKAB. Fullmäktige behandlar frågan om
två veckor.

SEKAB, som har hamnat i akut likviditetskris, ägs bland annat av flera
kommuner längs norrlandskusten. På grund av den akuta likviditetskrisen i
företaget har Skellefteå, Örnsköldsvik och Umeå kommuner fått en förfrågan
om att i rollen som ägare teckna en bankgaranti.

Styrelsen för Umeå kommunföretag behandlade frågan imorse och
kommunstyrelse i eftermiddag. Beslutet blev att kommunstyrelsen föreslår
att fullmäktige ska godkänna att Umeå Energi tecknar en bankgaranti på
maximalt 10 miljoner kronor.

Umeå kommun äger, via Umeå Energi, 10 procent i SEKAB. Alla partier är
överens om att Umeå kommun på några års sikt gå ur SEKAB.

Genom att ställa upp med en bankgarant på 10 miljoner kronor hoppas
kommunstyrelsen att de 51 miljoner kronor som Umeå Energi tidigare
investerat i företaget inte går förlorade.

Folkpartiet, med stöd av Kristdemokraterna, röstade emot förslaget att
teckna en bankgaranti och yrkade dessutom på att ge Umeå Energi i uppdrag
att avveckla sitt ägande i SEKAB.

För mer information kontakta:

Lennart Holmlund (s), kommunstyrelsens ordförande
090-16 12 01, 070-5504785
lennart.holmlund@umea.se

Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10
jorgen.boman@umea.se