Skip to main content

Krogar mot knark ger resultat i Umeå

Pressmeddelande   •   Maj 21, 2014 13:35 CEST

Den svenska befolkningen har en allt mer liberal syn på narkotika, det visar en undersökning gjord av Novus Opinion på uppdrag av nätverket Krogar Mot Knark. 52 procent av Sveriges befolkning anser att narkotikabruket är mer eller mindre oproblematiskt, vilket är en ökning med fem procentenheter jämfört med förra årets mätning och en ökning med 15 procentenheter jämfört med undersökningen från 2012.

Krogar Mot Knark samlar krögare, kommun och polisen för att minska och försvåra användandet av narkotika i krogmiljö. Årets undersökning visar en minskning av de som uppmärksammat narkotika i krogmiljö. I Norrland svarar 4 procent att de uppmärksammat att andra använt narkotika i krogmiljö. 2013 var siffran 11 procent vilket betyder en minskning med hela sju procentenheter, vilket är den största minskningen i Sverige.

– Vi gläds åt att färre kroggäster uppmärksammat narkotika i krogmiljö, vilket kan vara ett kvitto på vårt förebyggande arbete. Men det kan också vara den allt mer liberala synen på narkotika, särskilt hos yngre, som påverkar vad vi ser och vad vi bryr oss om. Den ökade liberala synen är hur som helst en utveckling som är mycket oroväckande, säger Cecilia Sandén, lokal samordnare för Krogar Mot Knark i Umeå kommun.

Ungefär 13 procent av respondenterna upplever sina vistelser i krogmiljö som otrygga. För de som bor i Norrland är siffran 9 procent. Vi kan se att de som upplever att narkotikan är ett problem i krogmiljön känner sig mer otrygga än övriga. Vi kan också konstatera att det inte är någon skillnad i trygghet beroende på om respondenten har uppmärksammat eller personligen har använt narkotika i krogmiljö eller inte.

I helgen lanserar Krogar Mot Knark instagramkampanjen #sverigefestar (utan knark). Kampanjen bygger på festlig gemenskap och glädje. Kroggästerna uppmanas att ta bilder, tagga #sverigefestar och namnge krogen de befinner sig på. Tillsammans med kroggästerna vill krogarna visa att man ska festa och ha kul på krogen utan knark. Alla kommuner och krogar på sverigefestar.se är med i nätverket Krogar Mot Knark.

Rapporten finns att hämta på www.krogarmotknark.se.

Kontaktperson
Cecilia Sandén
Processledare på UmeBrå och samordnare i Umeå kommun för Krogar Mot Knark
090-16 16 37
070-601 37 17
cecilia.sanden@umea.se

Om Krogar mot Knark
Krogar Mot Knark är ett nationellt nätverk bestående av representanter från krogar och myndigheter i ett flertal kommuner. Genom Krogar mot Knark arbetar krögare, kommun och polisen tillsammans för att minska och försvåra användandet av narkotika i krogmiljö.

Om undersökningen
Resultaten är insamlade genom en rikstäckande kvantitativ undersökning genomförd i Novus Opinions webbaserade Omnibus 16–23 april 2014. Respondenterna är slumpmässigt utvalda ur Novus webpanel, som består av 35 000 medlemmar, varav samtliga är rekryterade på initiativ av Novus Opinion. Panelen håller hög kvalitet och respondenternas svar kan jämföras mot populationen. Både 2012 och 2013 års undersökningar är gjorda efter samma modell. Analys och rapport är gjord av Attityd i Karlstad AB.