Skip to main content

Läckaget under isbanorna under reparation

Pressmeddelande   •   Nov 18, 2010 15:59 CET

Den första november upptäcktes en skada i köldsystemet under bandybanan på Noliaområdet.

Det har av okänd anledning gått hål på slangarna som ligger nerbäddade under bandybanan. Skadorna har orsakat ett läckage som innebär att isen på bandybanan senaste veckan inte varit av den kvalitet man eftersträvar. Eftersom köldsystemet under bandybanan utomhus sitter samman med köldsystemet i ishallarna inomhus, har samma problem uppstått i ishall 2 men inte ishall 1.

Curlingbanorna har ett separat köldsystem och har inte påverkats av läckaget. På Samhällsbyggnadskontoret Fastighet ser man nu över alternativet att separera köldsystemen även för bandybanan och ishallarna.

Torsdag förmiddag (18 november) kan Patrik Lindqvist, fastighetsförvaltare på Samhällsbyggnadskontoret Fastighet inom Umeå kommun, meddela att skadan och läckaget på bandybanan nu är åtgärdad och att banan kommer att öppnas inom kort. Under torsdagskvällen får man besked på ifall isen har hunnit få tillräckligt bra kvalitet för att den planerade bandycupen till helgen kommer att kunna genomföras som planerat.

Skadan och läckaget i ishall 2 är fortfarande under arbete.
- För att få köldmedium att cirkulera i kylslingorna måste ledningar avluftas. Vi arbetar intensivt för att lösa problemet så snart som möjligt. I dagsläget kan vi inte säga när reparationerna kommer att vara avklarade och ishall 2 kan öppnas för allmänheten, säger Patrik Lindqvist.

Så snart det finns mer information om driftstörningarna på Nolia kommer det att publiceras på Umeå kommuns hemsida under fliken Kultur och fritid samt under Bygga bo och miljö.

För mer information:

Patrik Lindqvist
Fastighetsförvaltare, Samhällsbyggnadskontoret Fastighet
patrik.lindqvist@umea.se<mailto:patrik.lindqvist@umea.se>
090 - 16 23 37
mobil: 070 - 323 17 17

Christina Lundgren
Fastighetschef, Samhällsbyggnadskontoret Fastighet
Christina.lundgren@umea.se<mailto:Christina.lundgren@umea.se>
090-16 23 43, 070-3380357

Niklas Forsgren
Informatör, Samhällsbyggnadskontoret
Niklas.forsgren@umea.se
090-16  13 24, 070-569 85 21

Vänliga hälsningar

Niklas Forsgren
Informatör
Samhällsbyggnadskontoret
Umeå kommun
Tel: 090-16 13 24, 070-569 85 21
www.umea.se<http://www.umea.se/>