Skip to main content

Lärardatorer för ökad kunskap och utveckling

Pressmeddelande   •   Jan 08, 2010 14:57 CET

För- och grundskoleförvaltningen i Umeå satsar i år på att ge alla tillsvidareanställda lärare bärbara datorer för deras arbete.
Förutsättningarna för att personal inom förskolan ska få egna datorer utreds också. Lärardatorer ses som ett nödvändigt steg i en pedagogisk utveckling för Umeå kommun.

Lärardatorer ska vara ett stöd bland annat för att kunna hantera elevernas individuella utvecklingsplaner. Ett webbaserat verktyg som lärare, elever och föräldrar kan använda för elevens individuella utvecklingsplaner är under utveckling på alla skolor i Umeå. Lärardatorer ska också vara ett kreativt stöd för dokumentation och presentation i text, bild, ljud, film m.m. samt erbjuda annan interaktivitet och samarbete mellan lärare, föräldrar och elever.

Skolverkets utbildningspaket kring praktisk IT- och mediakunskap (PIM) erbjuds till lärare för att öka kunskapen om data och program som är relevanta för arbetet.

– För- och grundskolenämnden har gett oss uppdrag att ta fram en målbild och en femårsplan för hur en IT plattform ska stödja lärandet och måluppfyllelsen för elever. Den här utvecklingen känns nödvändig och vi börjar med att utveckla kompetensen bland lärare och ge tillgång till utrustning, säger Peter Högstadius, utvecklingschef på för- och grundskolekontoret.

Gymnasiet i Umeå har kommit långt med ökad IT-kompetens bland lärare och elever. Nu följer grundskolan samma väg.
– När vi i slutet av förra året såg det möjligt att finansiera lärardatorer så har vi nu påbörjat beställningarna av utrustning, säger Peter Högstadius, utvecklingschef på för- och
grundskolekontoret.

För- och grundskolan står inför fortsatta ekonomiska utmaningar med fler barn i förskola och skola, minskade barngrupper i förskolan och att anpassa lokaler för modern pedagogik. När femårsplanen är färdig och de ekonomiska förutsättningarna medger en bredare satsning kommer förvaltningen att även se över datorer till elever. Arbetet sker i samverkan med kommundelarna och IT-funktioner i kommunen, i slutändan ska besluten tas av de politiska nämnderna.


För mer information:
För frågor om pedagogik, utveckling och samverkan:
Peter Högstadius, utvecklingschef, 090-16 12 98, 070-670 16 12

För frågor om utbyggnaden av utrustning:
Stig Lundström, IT-ansvarig, 090-16 12 87, 070-327 02 51

För frågor om finansiering och ekonomi:
Per Hedin, ekonomichef, 090-16 12 89, 070-387 12 89

Gabrielle Hultdin, informatör, för- och grundskolan
090-16 12 33, 070-345 12 33