Skip to main content

Lärarnas administrativa arbete ska minska

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2013 13:06 CET

Umeå kommun har tillsatt en partsammansatt arbetsgrupp som ska se över hur lärarnas administrativa arbete kan minska och förenklas.

– Det administrativa arbete i skolan har ökat under lång tid därför är det hög tid att Umeå kommun ger arbetsgruppen ett uppdrag där man ser över lärarnas administrativa arbete, säger Christer Lindvall (S), personalutskottets ordförande.

– Lärarnas huvuduppgift ska vara att undervisa, men många av dem ger signaler om att administrationen har blivit en för tung börda.  Vår förhoppning är att arbetsgruppen kommer fram till en handlingsplan för hur man kan minska mängden administrativa uppgifter som inte har med lärarnas undervisning att göra.

Sju personer
Fackliga representanter i arbetsgruppen är Birgitta Larsson, SACO, Helene Berglund, Vision, och Katarina Lindinger, Lärarförbundet. Arbetsgivarrepresentanter är Gunilla Wallmark, rektor Marie skolområde, Petter Lundberg, rektor Tomtebo skolområde, Jan Stenberg, rektor Tegs skolområde och Agneta Bålfors, skolområdeschef Grubbe skolområde.

Väl använda pengar
Sveriges kommuner och landsting avtalade i höstas med lärarnas fackliga organisationer att under 2013 gemensamt se över lärarnas arbetsuppgifter och hur de har förändrats av olika uppdrag och reformer.

– Med en gemensam bild av läget i Umeå kommun kan vi få en verksamhet där alla i skolan arbetar med det som verkligen hjälper alla elever att nå målen och att utvecklas enligt var och ens förutsättningar. Då kan vi också styra pengarna på ett bättre sätt, så att varje investerad krona kommer eleven bäst till godo, säger Christer Lindvall.

Mer information:

Christer Lindvall (S)
personalutskottets ordförande
Umeå kommun
090-16 14 19
070-638 94 70
christer.lindvall@umea.se

Birgitta Forsberg
personaldirektör
Umeå kommun
090-16 11 71
070-342 75 71
birgitta.forsberg@umea.se

Umeå kommun har 11 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå har länge haft en stadig tillväxt. Här bor strax under 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare 2050. Genom en både tidig och omfattande utbyggnad av stadsnätet har Umeå västvärldens snabbaste bredband. En följd av en mångårig satsning på kultur är utnämningen till Europas kulturhuvudstad 2014.

Bifogade filer

PDF-dokument