Skip to main content

Lastcykelpool för umebor

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2016 11:23 CET

Nu kommer umeborna att få testa att använda en lastcykelpool. Det har tekniska nämnden beslutat. Det här är ytterligare ett sätt att försöka öka andelen hållbara transporter i Umeå. Tanken är att lastcyklar ska lånas ut till invånarna. Inledningsvis blir det tre ”stationer”, en i centrum, en på universitetsområdet och en på Söderslätts handelsområde.


Byggandet av det framtida Umeå innebär en förtätning av den nuvarande staden. Det i sin tur innebär att fler människor ska rymmas på mindre utrymme. Cykeln och lastcykeln tar mindre plats än en bil.
—En del av utmaningen ligger i att få fler invånare att välja hållbara färdmedel som tar mindre plats i staden och som värnar om vår miljö och då främst luften inne i centrala Umeå, säger Lena Karlsson Engman, ordförande i tekniska nämnden.

Tekniska nämnden har gett Gator och parker i uppdrag att genomföra projektet. Starten är beräknad till hösten 2016. Projekttiden blir 3 år och en årlig utvärdering ska göras till nämnden inför framtida beslut.

Börjar med tre stationer
Tanken är att låna ut lastcyklar till invånare inom Umeå stad. I ett första steg inrättas tre stationer (cykelgarage) med 8 cyklar vardera; en inom centrumfyrkanten; en på universitets-/sjukhusområdet samt en station på Söderslätts handelsområde. Till en början kommer poolen utgå från att man hämtar och lämnar cykeln på samma station.

På sikt planerar kommunen att man ska kunna hämta/lämna på olika stationer. Om intresset finns kan systemet kompletteras med ytterligare stationer i andra områden.

Hållbara transporter för och av umebor
I första hand är det umebor som erbjuds möjligt att välja ett annat färdmedel än bilen. På så sätt skapas förutsättningar för fler hållbara transporter inom Umeå. Kommunens förhoppning är att lastcykelpoolen ska kunna ersätta hushållens andra bil eller enda bil och att den leder in potentiellt framtida bilköpare på ett cykelinköp istället.

I samarbete med fastighetsägare
Ett samarbete har inletts med några engagerade fastighetsägare. Akademiska hus samt IKEA och IKEA Centres blev en del av projektet under hösten 2015.
—Fler fastighetsägare och intresserade ska kunna ansluta sig till systemet i framtiden, säger Stefan Nordström, vice ordförande i tekniska nämnden.

V hade ett tilläggsyrkande som avslogs med 4-2 (4 avstod). V reserverade sig till förmån för sitt eget yrkande.

Bildtext: Tänkbara platser för lastcykelpoolens stationer .


Kontakt
Lena Karlsson Engman (S)
ordförande
tekniska nämnden
Umeå kommun
090- 16 13 29
070-296 12 32
lena.karlsson-engman@umea.se


Stefan Nordström (M)
vice ordförande
tekniska nämnden
070-690 79 39
stefan.nordstrom@umea.se


Karin Isaksson
gatu- och parkchef
Umeå kommun
090-16 14 39
070-332 25 32
karin.isaksson@umea.seUmeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.