Skip to main content

Lyckat projekt ger 48,5 miljoner kronor i minskade energikostnader

Pressmeddelande   •   Maj 04, 2016 09:01 CEST

På fem år har energianvändningen i Umeå kommuns byggnader sänkts med 17 procent och kommunen har sparat 48,5 miljoner kronor i minskade energikostnader. Det är resultatet efter kommunens stora energiprojekt.

Den 29 april satte Umeå kommun punkt för Energiprojektet – ett sjuårigt arbete med att energieffektivisera kommunens byggnader.

– I grund och botten handlar det om att sköta kommunens fastigheter på ett miljövänligt och kostnadseffektivt sätt, utan att för den skull tumma på en god inomhusmiljö, säger Ulf Larsson, energiingenjör och projektledare för Energiprojektet.

Resultatet visar att man lyckats spara 17 procent energi och sänka koldioxidutsläppen med
6 111 ton per år. Det motsvarar ungefär 2 000 normala bilars utsläpp per år. På fem år har energikostnaden minskat med 20 procent och kommunen har gjort en kostnadsbesparing på 48,5 miljoner kronor.

120 fastigheter
Projektet har omfattat 120 av kommunens fastigheter; bland annat skolor, förskolor, vård- och omsorgsboenden, idrottshallar, kulturfastigheter och kontor. Under projektet har man undersökt och förbättrat system som påverkar energianvändningen, till exempel värme, ventilation, vatten, el och byggnadsskal.

– Att tilläggsisolera, förbättra belysning och byta ut gamla pumpar och ventilationsfläktar har varit de viktigaste åtgärderna för att minska energianvändningen, säger Ulf Larsson, som också poängterar att projektet inte hade varit möjligt utan driftpersonalens löpande optimeringsarbete.

Helhetsgrepp vid energibesparing
Energiprojektet är ett så kallat EPC-projekt. EPC (Energy Performance Contracting) är ett helhetsgrepp vid energiinvesteringar där alla kostnader och vinster vägs samman och en rad åtgärder genomförs samtidigt. När projektet startade räknades Umeå kommuns Energiprojekt som Sveriges största energisparprojekt av detta slag. De 140 miljoner kronor som Umeå kommuns politiker avsatte till projektet 2008 är man nu på god väg att ta igen i form av minskade energikostnader.

När Energiprojektet nu avslutas fortsätter man med åtgärderna som ska generera besparingar i många år framöver. Arbetet med energieffektivisering fortsätter också på andra håll.

– Nu tittar vi vidare på hur vi ska jobba med fler energiåtgärder. Målet är att Umeå kommuns fastigheter ska klara 165 kilowattimmar per kvadratmeter och år fram till 2020, för att klara det måste alla kommunens verksamheter involveras i miljö- och energieffektiviseringsarbetet i en högre grad än tidigare, säger Ulf Larsson.

Kontakt
Ulf Larsson
energiingenjör
Umeå kommun, Fastighet
090-16 23 18
070-646 23 18
ulf.a.larsson@umea.se

Patrick Pettersson
utförandechef
Siemens BT
090-71 67 75
070-311 88 47
patrick.pettersson@siemens.com


På bilden:
Anders Blomqvist och Patrick Pettersson frånföretaget Siemens som haft uppdraget att genomföra projektet tillsammans med Umeå kommun samt Ulf Larsson, projektledare för Energiprojektet och Ulf Roth, driftingenjör på Umeå kommun.Umeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.