Skip to main content

Motorcentralens expansion villkoras

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2013 17:20 CET

Intrånget i parkområdet måste begränsas i planförslaget kring utbyggnaden av Motorcentralen på Haga, enligt ett yttrande av kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott.

Planförslaget innebär att fastigheten Verkstaden 18 utökas och att en bit av parken tas i anspråk för bilhandel d.v.s. småindustriändamål. Detta markområde ägs av Umeå kommun och är i gällande stadsplan område för park eller plantering.

Avståndet till radhusen
Enligt planförslaget blir avståndet från den nya byggnaden till närmsta radhusfastighetsgräns
omkring 19 meter. I dagsläget är avståndet från radhus till nuvarande detaljplanegräns 40 meter. Avståndet mellan fastighetsgränserna från parkering på Verkstaden 18 till närmsta radhusfastighet
kommer att minska från ca 40 till, som närmast, ca 11 meter.

Minimalt intrång
Kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott vill inte föra förslaget vidare till byggnadsnämnden i nuvarande utformning.

- Vi vill se ett minimalt intrång i parkområdet för att planförslaget ska prövas, säger kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (S).

Flytt av lastbilsverkstad
Näringslivs- och planeringsutskottet vill vidare att lastbilsbilsverkstaden flyttas till ett annat mindre störningskänsligt område i tätorten.

Mer information:

Lennart Holmlund (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-550 47 85
lennart.holmlund@umea.se
 
Anders Ågren (M)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 23 17
070-341 67 64
anders.agren@umea.se
 
Claes Björnberg
presskommunikatör
Umeå kommun
090-16 13 43
070-390 19 33
claes.bjornberg@umea.se


Umeå kommun har 11 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå har länge haft en stadig tillväxt. Här bor strax under 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare 2050. Genom en både tidig och omfattande utbyggnad av stadsnätet har Umeå västvärldens snabbaste bredband. En följd av en mångårig satsning på kultur är utnämningen till Europas kulturhuvudstad 2014.