Skip to main content

Nästa vecka i Glashuset 2014

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2010 15:23 CEST

Nästa vecka i Glashuset 2014
Värd: Handikappföreningarnas samarbetsorgan, HSO Umeå i samarbete med ABF Umeåregionen

Glashuset är öppet kl. 10 - 18, varje dag. Credo 2014-tal (2-5 minuter) klockan 12.00 varje dag. Med reservation för eventuella förändringar och att nya programpunkter kan komma till. Programmet uppdateras kontinuerligt på webbplatsen www.umea2014.se. Där direktsänds också credotal och vissa programpunkter.


MÅNDAG 4/10

10.00 - 18.00  HSO Umeå och ABF Umeåregionen. Föreläsning och filmvisning.

12.00                  Credo 2014. Solveig Grubbström talar om bemötande.


TISDAG 5/10

10.00 - 14.00  Demensföreningen och Betula (prostatacancerföreningen).

12.00                  Credo 2014. Eva Andersson talar om tillgänglighet.

14.00 - 18.00  Synskadades förening, Hörselskadades förening och syn- och hörselkonsulent.


ONSDAG 6/10

10.00 - 14.00  Hjärt och lungsjukas förening, hjärt- och lungräddning.

12.00                  Credo 2014. Kjell Thelberg talar om tillgänglig fritid.

14.00 - 18.00  Neurologiskt handikappades förening, HSO Umeå, filmvisning och bildspel.


TORSDAG 7/10

10.00 - 14.00  ILCO (stomi- och reservoaropererade), Psoriasisföreningen.

12.00                  Credo 2014. Abbas Haghjo talar om värderingar och attityder.

14.00 - 18.00  Föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna, Riksförbundet för social och mental hälsa, presentation av attitydambassadörer och Inger Erikssons bok "Skrämman".


FREDAG 8/10

10.00 - 14.00  Diabetesföreningen.

10.30 - 11.00  Läkare Eva Ferm föreläser om diabetes, en folksjukdom. Astma/allergiföreningen.

12.00                  Credo 2014. Zaida Holm Gradin talar om värdskap.

14.00 - 18.00  Reumatikerföreningen, filmvisning och sittgympa, OCD Ananke (stödförening för drabbade och anhöriga av tvångssyndrom).


LÖRDAG 9/10

10.00 - 18.00  Nätverk Unga Vuxna, film med Krisoffer Olofsson, teater och olika aktiviteter.

12.00                  Credo 2014. Camilla Björnehall talar om "proffs och amatör".


SÖNDAG 10/10

10.00 - 14.00  Afasiföreningen, nordiska afasidagen, Parkinsonföreningen.

12.00                  Credo 2014. Hildur Lindqvist talar om kommunikation.

14.00 - 18.00  HSO Umeå, filmvisning och bildspel.


Kontaktuppgifter

HSO:s aktiviteter i Glashuset:
Maria Holmgren, HSO Umeå informationsverksamhet, 090-70 66 12 eller 090-70 66 00, maria.holmgren@ac.hso.se

Glashuset 2014:
Marcus Weinehall, 070-622 00 35, marcus.weinehall@umea.se

Umeå 2014 - Europas kulturhuvudstad
901 84 Umeå
Tel. 090-16 10 00
E-post: info@umea2014.se
Webb: www.umea2014.se