Skip to main content

Nej till nya investeringar för att bygga ut F-5 skolor till F-6 skolor

Pressmeddelande   •   Dec 12, 2013 14:17 CET

Folkpartiets motion från 2012 om att göra om F-5 skolor till F-6 åretremitterades från Kommunfullmäktige utifrån ekonomiskt läge. Med sex röster mot fem besvarar för- och grundskolenämnden motionen med att inte politiskt fastställa en generell organisationsform idag som medför att resurser ska omfördelas från personal till kostnader för fastigheter.

- Rektorer och skolområden har ansvar att organisera på bästa sätt och det finns inget förbud mot att välja annan årskursindelning om det finns lokaler och andra förutsättningar. Det finns heller inga lagkrav som styr eller forskning som visar att det ena är bättre än det andra, säger Margareta Rönngren (S), ordförande i nämnden.

Det finns idag sex skolor som har undervisning för åk F-5 och beräknad kostnad för att göra om dem till F-6 skolor skulle innebära en investering på ca 15 Mkr.

- Vi vill att skolans organisation ska harmoniera med de nya styrdokumenten med betyg i åk 6 och sammanhållna kunskapskrav för åk 4 till 6. Det är tråkigt motionen avslås med i huvudsak ekonomiska argument. Allianspartierna och Miljöpartiet inser mycket väl att hela ”paketet” inte kan genomföras omedelbart med tanke på just ekonomin och de renoveringsplaner som berör några av de aktuella skolorna, säger Peter Sedlacek (Fp), vice ordförande i nämnden.

- Miljöpartiet stödjer motionen efter att alliansen har ändrat yrkande med tillägg att motionen ska gälla när ekonomin tillåter, säger Nasser Mosleh (Mp).

Motionen går nu vidare till Kommunfullmäktige.

Mer information:
Margareta Rönngren (S)
Ordförande
070-573 84 83

Peter Sedlacek (FP)
1:e vice ordförande
070-211 43 16

Tamara Spiric (V)
2:e vice ordförande
070-277 19 89

Gabrielle Hultdin
kommunikatör
för- och grundskolan
070-345 12 33