Skip to main content

Ny detaljplan för Mungon på Teg vidare till kommunfullmäktige

Pressmeddelande   •   Jun 19, 2013 16:40 CEST

Byggnadsnämnden har beslutat att den reviderade detaljplanen för Mungon 8 med fler på Teg ska tas vidare tillkommunfullmäktige för antagande.

Planen medger två nya bostadshus med cirka 70 lägenheter och ligger i anslutning till Korpralsvägen i öster och friluftsområdet vid Bölekläppen. För att klara parkeringen behövs ett parkeringsdäck. Den reviderade detaljplanen strider mot översiktsplanen när det gäller parkmark som övergår till kvartersmark för att rymma de två nya bostadshusen. Planen tas vidare till kommunfullmäktige för antagande.

Regler kring buller
Fastigheten ligger inom flygets bullerkurva. Därför anges det i den beslutade detaljplanen en del regler kring buller, bland annat att högst åtta bostadsvåningar får byggas. Syftet med planen är att göra det möjligt att bygga flerbostadshus samt att bekräfta befintlig bebyggelse. Syftet är också att bevara områdets karaktär av skogsmark samt att säkerställa att ny bebyggelse samspelar med befintlig bebyggelse.

Mer information:
 
Åsa Ögren (S)
ordförande
byggnadsnämnden
090-16 13 29
070-326 70 26
asa.ogren@umea.se
 
Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03
ulrik.berg@umea.se

Maria Hedin
kommunikatör
Umeå kommun
090-16 23 66
maria.hedin@umea.se