Skip to main content

Ny väg förbereder för ökad handel på Ersboda

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2010 17:36 CEST

Kommunen ska bygga en förbindelsväg mellan väg 364 och Gräddvägen på Ersboda för att täcka för ökad trafik när handel på området ökar. Näringslivs- och planeringsutskottet har godkänt ett avtal om med fastighetsägaren Strömpilen AB.

En detaljplaneändring, som utskottet ställer sig bakom, ger möjlighet till ökad byggrätt för handel på fastigheten Länken 1 på Ersboda. Handelsytan tillåts att öka med 5 000 kvm till totalt 12 400 kvm. Detta kräver en lösning för ökad trafik till området, enligt planen en ny förbindelseväg mellan väg 364 och Gräddvägen med korsningar.

Kommunen ska enligt ett avtal med fastighetsägaren Strömpilen AB bygga vägen mot en ersättning av 3 miljoner kronor. Den totala kostnaden för vägen beräknas bli 13 miljoner kronor.

Alireza Mosahafi (MP) reserverade sig mot beslutet. Miljöpartiet är för ökad handel på platsen, men tycker att det ökade trafikbehovet ska lösas med utbyggd kollektivtrafik och gång- och cykelvägar istället för nya bilvägar.


Mer information:

Lennart Holmlund (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-550 47 85
lennart.holmlund@umea.se<mailto:lennart.holmlund@umea.se>

Håkan Göransson
vik. pressinformatör
informationsenheten
Umeå kommun
090-16 12 46
070-248 16 12
hakan.goransson@umea.se<mailto:hakan.goransson@umea.se>