Skip to main content

Nya regler för aktivitetsstöd för föreningar från 1 juli

Pressmeddelande   •   Jun 14, 2013 10:47 CEST

Umeå kommun har antagit nya bidragsregler för ekonomisk stöd till föreningar. De flesta förändringar kommer att börja gälla från och med 1 januari 2014, men vissa ändringar som rör aktivitetsstöd börjar gälla redan från 1 juli 2013.

Idrottsföreningar, allmänna ungdomsföreningar och handikappföreningar är de som berörs av ändringar för aktivitetsstöd från och med 1 juli. Övriga förändringar i bidragsreglerna börjar gälla först 1 januari 2014.

Tydlig satsning på mångfald och ungdomar
År 2009 fick Föreningsbyrån på Umeå fritid i uppdrag att göra en översyn av föreningsstödet i Umeå kommun. Förslaget har nu godkänts av berörda nämnder och beslutats om i kommunfullmäktige. De nya reglerna säger bland annat att ekonomiskt stöd tydligt ska prioriteras till ungdomsverksamhet och verksamheter som främjar mångfald. En förändring från tidigare regler är att dagens dubbla stöd till personer med funktionsnedsättningar i kommunens aktivitetsstöd tas bort. Detta system infördes för att ge stöd till föreningar som ville inkludera personer med funktionsnedsättningar i sin ordinarie verksamhet. Men i utredningen framkommer att det dubbla stödet inte har haft den effekten, utan till största del använts av redan befintliga handikappföreningar. Nu införs istället ett särskilt verksamhetsstöd avsett för föreningar som vill integrera personer med funktionsnedsättning i sin verksamhet. Stödet ges exempelvis till satsningar på särskild utrustning, ledarresurser, anpassning eller marknadsföring och information riktad till personer med en funktionsnedsättning. En annan förändring är att åldern för aktivitetsstöd för allmänna ungdomsföreningar ändras från att gälla 13-20 år till 13-25 år. Detta görs för att ungdomar 20-25 ses som viktiga drivkrafter i ungdomsföreningarna. De nya reglerna stämmer då också överens med de statliga reglerna.

Riksidrottsförbundets nya regler påverkar inte
Även Riksidrottsförbundet har fattat beslut om att göra ändringar i det statliga stödet till idrottsföreningar. Detta påverkar i nuläget inte de lokala regelverken, utan det är Umeå kommuns bidragsregler som gäller.

För mer information

Peter Hörnemalm
Avdelningschef
Umeå fritid föreningsbyrån
070-299 17 05
peter.hornemalm@umea.se

Stefan Hildingsson
Fritidschef
Umeå kommun
070-343 26 80
stefan.hildingsson@umea.se  

Lennart Arvidsson (V)
Ordförande fritidsnämnd
Umeå kommun
070-633 49 09
lennart.arvidsson@umea.se 

Linn Lundström
Kommunikatör
Umeå fritid
070-308 84 24
linn.lundstrom@umea.se