Skip to main content

Nytt särskilt boende för äldre och ny förskola på Sofiehem

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2014 17:14 CEST

Umeå kommun planerar för ett nytt äldreboende och förskola på Sofiehem. Byggnadsnämnden har beslutat att påbörja planläggning för ett område som ligger mellan Studentvägen, Östra Hyvlargränd och Granvägen. Samma område som det tidigare planerats för en moské.

- Många har hört av sig med bra och angelägna idéer om vad som skulle kunna byggas på platsen men vi valde att gå vidare med möjligheten att bygga ut förskolan och även bostäder för äldre. Behovet är stort och platsen är mycket lämplig för det ändamålet, säger Åsa Ögren, byggnadsnämndens ordförande.

Äldreboendet byggs i planområdets norra del och den befintliga förskolan rivs och ersätts med en ny förskola i två plan. Storleken och placeringen av de planerade husen blir viktig med hänsyn till buller, friytor, omkringliggande bebyggelse och områdets karakteristiska grönska.

Detaljplanen beräknas tidigast kunna antas under tredje kvartalet 2015.