Skip to main content

Ökad bemanning inom äldreomsorgen

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2016 14:06 CET

Äldrenämnden rekvirerar 17,3 miljoner kronor från nationella stimulansmedel för att öka bemanningen inom äldreomsorgen. Satsningen sträcker sig över perioden 2015-2018 och medlen rekvireras årsvis. Vid nämndens sammanträde 25 februari beslutades hur de 17,3 miljoner som rekvireras för 2016 ska fördelas.

– Den nationella satsningen innebär att vi kan öka bemanningen och skapa en ökad kvalitet och trygghet för de äldre, Janet Ågren (S), ordförande äldrenämnden.

Prioriterade yrkesgrupper och verksamheter 2016

  • Undersköterskor och vårdbiträden i vård- och omsorgsboenden. I första hand kommer kvällar, nätter och helger att bemannas upp.
  • Undersköterskor i natt- och larmpatrullen.
  • Arbetsterapeuter, fysioterapeuter och sjuksköterska/arbetsledare i hemteam.
  • Vården vid livets slutskede förstärks med en palliativ sjuksköterska.
  • Fortsatt satsning på dokumentationshandledare för förbättrad kvalitet i genomförandeplaner och den sociala dokumentationen.

Mer information

Janet Ågren (S)
ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
070-610 47 85
janet.agren@umea.se

Veronica Kerr (KD)
vice ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
070-259 55 95
veronica.kerr@umea.se

Mia Winroth (MP)
2:e vice ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
073-073 92 90
maria.winroth@umea.seUmeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.