Skip to main content

Örnsköldsvik hälsas Välkommen!

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2013 15:47 CET

Kommunstyrelsen har godkänt en ansökan från Örnsköldsvik om medlemskap i Umeåregionen, med följande tillägg till protokollet: ”Välkommen!”.

Örnsköldsviks kommunstyrelse beslutade den 5 februari att ansöka om medlemskap. Ett bekräftande och slutgiltigt beslut ska fattas av regionrådet, och detta kan ske vid nästa möte den 22 februari.
Ett inträde för Örnsköldsvik påverkar inte Umeåregionens budget för 2013. I stället för andel av budget får Örnsköldsvik för året betala för de merkostnader för regionens centrala administration som inträdet för med sig.

Mer information:

Lennart Holmlund (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-550 47 85
lennart.holmlund@umea.se
 
Anders Ågren (M)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 23 17
070-341 67 64
anders.agren@umea.se
 
Claes Björnberg
presskommunikatör
Umeå kommun
090-16 13 43
070-390 19 33
claes.bjornberg@umea.se

Umeå kommun har 11 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå har länge haft en stadig tillväxt. Här bor strax under 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare 2050. Genom en både tidig och omfattande utbyggnad av stadsnätet har Umeå västvärldens snabbaste bredband. En följd av en mångårig satsning på kultur är utnämningen till Europas kulturhuvudstad 2014.