Skip to main content

Överskott trots minskade elevkullar

Pressmeddelande   •   Jan 25, 2017 12:19 CET

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redovisar ett överskott på cirka 2,9 miljoner kronor 2016. Överskottet ligger inom området för arbetsmarknadsåtgärder som följd av att efterfrågan på insatser varit lägre än förväntat under året. Inom gymnasieskolan är det nödvändigt med fortsatta åtgärder för att komma till rätta med verksamhetens underskott.

– Många åtgärder är redan genomförda. Vi har exempelvis flyttat program från Fridhemsgymnasiet till Midgårdsskolan, vilket kommer att förbättra gymnasieskolans förutsättningar för 2017, säger Peter Vigren (S), ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Befolkningsmässigt var fjolåret det år då lägst antal elever kunde söka till gymnasiet. Detta fick konsekvenser för gymnasiets utbildningsutbud och ekonomi. Ett par programinriktningar fick läggas ner under året på grund av för få elever. Från och med 2017 ökar elevantalet igen.

Dragonskolan fortsätter att vara den populäraste skolan för elever som söker till gymnasiet. Det finns även ett stort intresse för de andra skolorna. Det medför att de kommunala gymnasieskolorna tillsammans hade lika många förstahandssökande som föregående år.

Unga16, en stor folkhälsoundersökning bland cirka 4 500 unga i åldern 13-18 år i Umeå kommun, visar att många unga tjejer är otrygga och stressade samt hoppar över fler måltider än jämnåriga killar. Bland unga killar är det en större andel som har spelat om pengar, använt dopningsmedel och åkt motorfordon med en berusad förare. Undersökningen visar också att drygt 70 procent av ungdomarna upplever att de har det bra eller mycket bra ställt ekonomiskt. En annan positiv förändring är att alkoholkonsumtionen har minskat hos både tjejer och killar.

Det har varit mellan 320-350 elever på Språkintroduktion under det senaste året. Inflödet av elever har minskat drastiskt jämfört med 2015. Inför hösten tog utbildningen emot ett stort antal elever från grundskolan och elever som varit folkbokförda i Umeå men tidigare bott i annan kommun.

För mer information kontakta:
Peter Vigren (S)
Ordförande
070-549 46 99
peter.vigren@umea.seUmeå kommun har 11 900 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.