Skip to main content

Pengar till rättighetsprojekt

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2013 17:13 CET

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att anslå 500 000 kr till projektet Röster för rättigheter. Ett inslag är arrangemanget Mänskliga Rättighetsdagarna under november 2014.

Ordfront står bakom arrangemanget, som ska föregås och följas av en rad aktiviteter. Hela projektet går under arbetsnamnet Röster för rättigheter, och det är tänkt att erbjuda en möjlighet för ett fördjupat och utvecklat regionalt rättighetsarbete.
Kommunen beviljar pengar under förutsättning att även Länsstyrelsen, Region Västerbotten och Umeå universitet bidrar med finansiering enligt ansökan.

Mer information:


Lennart Holmlund (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-550 47 85
lennart.holmlund@umea.se
 
Anders Ågren (M)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 23 17
070-341 67 64
anders.agren@umea.se
 
Claes Björnberg
presskommunikatör
Umeå kommun
090-16 13 43
070-390 19 33
claes.bjornberg@umea.se


Umeå kommun har 11 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå har länge haft en stadig tillväxt. Här bor strax under 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare 2050. Genom en både tidig och omfattande utbyggnad av stadsnätet har Umeå västvärldens snabbaste bredband. En följd av en mångårig satsning på kultur är utnämningen till Europas kulturhuvudstad 2014.