Skip to main content

Planeringen av Olofsdal går vidare

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2013 09:14 CET

Byggnadsnämnden har godkänt planprogrammet för Olofsdal inom Marieområdet. Det innebär att Umeå kommun nu går vidare med detaljplanering för den första delen av det nya stadsdelsområdet. Området blir ett av de större byggprojekten i Umeå de kommande åren, med upp till 1 000 nya bostäder.

– Vår förhoppning är att det blir 1 000 nya lägenheter i ett attraktivt område. Det här är ett område där vi vill ha hög exploatering. Bullerfrågan kommer att utredas i en miljökonsekvensbeskrivning, säger Åsa Ögren (S), ordförande, byggnadsnämnden.

Planprogrammet för området berör både kommunens mark i väst och det område som tidigare var Landstingets och som nu ägs gemensamt av PEAB och HSB i öst. I och med att detaljplaneringen nu kan påbörjas är fastighetsägaren för den östra delen ett steg närmare att komma igång att bygga inom sin fastighet. Det är området närmast E4, mellan Mariestrand och Nydalahöjd.

Planeras för blandstad
Även om Olofsdal mest kommer att innehålla bostäder, upp till 1000 stycken, är det en blandstad som planeras. Det innebär attraktiva bostäder samtidigt som det skapas förutsättningar för kommersiell verksamhet i området, exempelvis i gatuplanen. Det planeras också en skola på området.

– Jag uppskattar att exploatören tar ansvar för även skolfrågan i ett så omfattande bostadsområde, Åsa Ögren (S), ordförande, byggnadsnämnden.

Planprogrammets innehåll
I planprogramet anges kommunens vilja med området och vilka förutsättningar och utgångspunkter som finns. Planprogrammet tillsammans med den fördjupade översiktsplanen för Umeås framtida tillväxtområde samt den fördjupade översiktsplanen för universitets- och sjukhusområdet ligger sedan till grund för det fortsatta arbetet med detaljplanerna.

Mer information:
 
Åsa Ögren (S)
byggnadsnämndens ordförande
090-16 13 29
070-326 70 26
asa.ogren@umea.se
 
Ulrik Berg (M)
byggnadsnämndens vice ordförande
070-679 75 03
ulrik.berg@umea.se 

Maria Hedin
kommunikatör
Umeå kommun
090-16 23 66
070-227 81 87
maria.hedin@umea.se