Skip to main content

Planförslag för kvarteret Forsete till samråd

Pressmeddelande   •   Nov 25, 2010 10:20 CET

Under byggnadsnämndens möte den 24/11 beslutades att detaljplanen för kvarteret Forsete ska ut på samråd. En eventuell rivning av Thornbergshuset och skuggningen från den föreslagna högdelen är frågor som nämnden hoppas få större klarhet kring.
- Med planen på samråd får vi en chans att veta vad allmänheten tycker, säger Åsa Ögren, byggnadsnämndens ordförande.

Fördubblad våningsyta

Forsete är kvarteret mellan Kungsgatan och Skolgatan samt Rådhusesplanaden och Vasagatan. Syftet med planen för kvarteret är att möjliggöra en större tillbyggnad som ska ge utökade ytor för handel, hotell och konferenser samt kontor och bostäder. Det förslag som ställs ut innebär mer än en fördubbling av nuvarande våningsyta.

Thornbergshuset

Det koncept som fastighetsägaren tänkt inrymma i de nya lokalerna kräver en rivning av Thornbergshuset. Detta är fortfarande en öppen fråga för politiken då huset har ett stort bevarandevärde.

Högdel
För kvarteret planeras även en högdel i 13 våningar till en maximal höjd av 54,6 meter. Detta är den maximala höjd som tillåts i centrum med hänsyn till flyget. Högdelen kommer till viss del att skugga uteserveringen vid Folkets hus.

Högdelens fasadmaterial har stor betydelse för uppfattningen av byggnaden från gaturummet. Eftersom den ligger högt finns dagtid möjligheter att spegla himlen, uppfattningen av byggnaden blir då mindre påtaglig än med en fasad med massivt intryck. Runt kvarteret, förutom för Blå huset, planeras takvåningar i ett till två plan.

Rådhusesplanaden och Rådhuset
Hur föreslagna byggnadsvolymer förhåller sig till centralmotivet Rådhusesplanden samt till byggnadsminnet Rådhuset är en viktig fråga som fortfarande håller på att analyseras. Ett sätt är att dra tillbaka påbyggnadernas fasadliv ett par meter från Rådhusepslanaden, det gör att esplanaden får behålla sin styrka och betydelse.


För mer information:

Åsa Ögren
Byggnadsnämndens ordförande
asa.ogren@umea.se<mailto:patrik.lindqvist@umea.se>
090 - 16 13 29
mobil: 070 - 326 70 26

Niklas Forsgren
informatör Samhällsbyggnadskontoret
niklas.forsgren@umea.se
090 - 16 13 24
070 - 569 85 21


Vänliga hälsningar

Niklas Forsgren
Informatör
Samhällsbyggnadskontoret
Umeå kommun
Tel: 090-16 13 24, 070-569 85 21
www.umea.se<http://www.umea.se/>