Skip to main content

PRESSINBJUDAN: Rädslans rum, om sexuella övergrepp mot kvinnor och barn – temadag i Umeå fredagen den 14 oktober på Aula Nordica

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2005 11:54 CEST

För fjärde gången arrangerar Brottsoffermyndigheten och Umeå kommun en temadag om ett aktuellt och komplicerat ämne. Det sker dessutom i positiv samverkan med Länsstyrelsen i Västerbotten, Västerbottens läns landsting och Umeå universitet.

- Programmet bärs upp av mycket kompetenta föreläsare. Vi är övertygade om att dagen ska förmedla viktiga insikter om sexuella övergrepp och dessutom göra tydligt att myndighetssamverkan är möjlig. Bådadera är extremt viktiga för brottsoffret och för att professionella insatser ska kunna leda fram till lagföring och upprättelse, säger Gudrun Nordborg, informationschef på Brottsoffermyndigheten.

Temadagen, vänder sig särskilt till professionellt verksamma och studerande inom polis och övrigt rättsväsende, socialtjänst, hälso- och sjukvård, lärarutbildningar samt personer som arbetar inom ideella organisationer.

- Våra förväntningar som arrangörer är högt ställda. Detsamma verkar gälla för våra målgrupper. Vi välkomnar drygt 600 personer, ännu fler har önskat delta. Intresset är alltså glädjande stort och många kommer som långväga resande för att delta, säger Helena Österlind, jämlikhetsutvecklare i Umeå kommun. Programmet som lockat denna stora publik finns på våra respektive hemsidor med adresser nedan.

PRESSLUNCH
Journalister är naturligtvis varmt välkomna hela dagen. Klockan 11.45 - 13 inbjuder vi också in till presslunch i Rotundan på Universum, intill Aula Nordica. Då finns föreläsare på plats beredda att ställa upp på intervjuer.

Anmäl dig gärna till Anna Wiberg på telefon 090-70 82 09 eller e-post:
anna.wiberg@brottsoffermyndigheten.se

Hela programmet återfinner Ni i bilagan.

För mer information kontakta:

Gudrun Nordborg
Informationschef
Brottsoffermyndigheten
090-70 82 32, 070-340 91 05
www.brottsoffermyndigheten.se

Helena Österlind
Jämlikhetsutvecklare
Umeå kommun
090-16 13 42, 070-616 13 42
www.umea.se/jamstalldhetBifogade filer

PDF-dokument