Skip to main content

Rastplats för lastbilar fick inget gehör

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2012 17:39 CEST

Folkpartiets förslag att avsätta mark för en rastplats särskilt för lastbilstrafiken fick inget gehör av kommunfullmäktige.

I en motion vill Peder Westerberg (FP) att kommunen tillsammans med Trafikverket ska avsätta mark för en framtida rastplats för lastbilar, en så kallad ”truckstop”, i Umeå kommun.

– Lastbilstrafiken är viktig för Umeå, en rastplats/truckstop med bra service behövs och bör ligga vid E4. Nu har vi chansen att hitta ett bra läge när vi bygger om vägarna i Umeå, säger Peder Westerberg (FP).

Det finns en del lägen och möjligheter till liknande mindre anläggningar i kommunens översiktsplanering, men att anlägga en stor rastplats för lastbilar bedöms vara kostsamt och kräva ett privat initiativ.

– Om en privat aktör vill bygga så hjälper vi till att hitta en lämplig plats, säger Lennart Holmlund (S), ordförande, kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige avslog motionen efter omröstning. 49 ledamöter var emot förslaget medan 6 ledamöter ville att motionen skulle bifallas.


Mer information:

Peder  Westerberg (FP) 
070-583 90 65
peder.westerberg@umea.se

Lennart Holmlund (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-550 47 85
lennart.holmlund@umea.se

Håkan Göransson
pressinformatör
Umeå kommun
090-16 12 46
070-248 16 12
hakan.goransson@umea.se