Skip to main content

Rullskidbana och vattenfall bland nya förslag

Pressmeddelande   •   Jun 17, 2013 16:04 CEST

Kommunfullmäktige har mottagit fyra nya medborgarförslag.

Medborgarförslag 29/2013 – Bygg en rullskidbana i Umeå. Förslaget överlämnas till fritidsnämnden för beslut.
Medborgarförslag 30/2013 – Begränsa alkoholförbudet längs älven mellan kl.22 och kl.06. Förslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.
Medborgarförslag 31/2013 – Underlätta vuxenstudier på Komvux i Umeå för elever med dyslexi och/eller ADHD. Förslaget överlämnas till gymnasie- och vuxenstudienämnden för beslut.
Medborgarförslag 32/2013 – En vattenfallsvägg efter Västra Esplanaden. Förslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.

Mer information:

Lennart Holmlund (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-550 47 85
lennart.holmlund@umea.se
 
Anders Ågren (M)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 23 17
070-341 67 64
anders.agren@umea.se
 
Claes Björnberg
presskommunikatör
Umeå kommun
090-16 13 43
070-390 19 33
claes.bjornberg@umea.se