Skip to main content

Så blir gymnasieskolans programutbud på ”Östra skolan”

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2017 12:30 CET

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har beslutat om vilka gymnasieprogram som ska finnas på ”Östra skolan”, tidigare Fridhemsgymnasiet. Det blir en kombination av elitidrott, högskoleförberedande program och yrkesprogram på den nya skolan som öppnar höstterminen 2019.

Följande gymnasieprogram och utbildningar ska enligt förslaget erbjudas på Östra skolan:

  • Elitidrottsgymnasium
  • Lärlingsprogrammet
  • Naturvetenskapsprogrammet
  • Ekonomiprogrammet
  • Teknikprogrammet, inriktning IT
  • Restaurang- och livsmedelsprogrammet
  • Språkintroduktion

Detta innebär att elitidrottsverksamheten samt teknikprogrammet med inriktning IT flyttar från Dragonskolan när ”Östra skolan” öppnar höstterminen 2019. Nämnden valde mellan tre alternativ som alla innehöll en blandning av olika typer av program. En flytt av elitidrottsverksamheten från Dragonskolan fanns med i alla alternativ.

Ett helhetsperspektiv
Förslaget på organisation för ”Östra skolan” bygger på ett helhetsperspektiv kring hela den kommunala gymnasieskolan. Det innebär att det blir förändringar för samtliga kommunala gymnasieskolor i form av omflyttningar av elever och program, inklusive språkintroduktion. Efter nämndens beslut om programutbudet går planeringsarbetet vidare.
– Nu har arkitekterna ett bra underlag för att börja arbeta fram skisser för de nya lokalerna, säger Peter Vigren (S), ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Gymnasieskolans programutbud påverkar inte bara skollokalernas utformning utan även vilka ytor högstadie- och gymnasieeleverna ska använda tillsammans. Den nya skolan kommer totalt att rymma cirka 1 600 elever, 1 000 på gymnasiet och 600 på högstadiet.

För mer information kontakta:
Peter Vigren (S)
Ordförande
070-549 46 99
peter.vigren@umea.se

Anders Sellström (KD)
Vice ordförande
070-540 12 12
anders.sellstrom@umea.seUmeå kommun har 11 900 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.