Skip to main content

Sociala föreningar får stöd från individ- och familjenämnden

Pressmeddelande   •   Jan 27, 2016 15:17 CET

Individ- och familjenämnden beslutade vid sammanträdet 27 januari 2016 om verksamhetsbidrag till sociala föreningar. Individ- och familjenämnden ser att sociala föreningar har en viktig roll i samhället och som ett komplement till socialtjänstens verksamheter.

Totalt ansökte 29 föreningar om bidrag och summan som fördelades var fyra mnkr. Kvinnojourerna som drivs av Öppen gemenskap och Kvinnojouren har särskilda överenskommelser med socialtjänsten och deras verksamhetsbidrag räknas in i de fördelade medlen.

- Föreningarna gör mycket gott, framför allt inom det förebyggande området och det är viktigt att individ- och familjenämnden stöttar dessa. Gemenskapen och stödet som förening kan ge kan vara avgörande för många, säger Andreas Lundgren (S), ordförande, individ- och familjenämnden.

- Jag är glad att vi har ett så aktivt föreningsliv i Umeå. Variationen på föreningarna och det stöd de ger är stort och vi har ett värdefullt samarbete. Centerpartiet önskar ett utökat stöd till Ersboda slöjdförening då de är en förening som verkligen bidrar till integration och mångfald. All deras verksamhet och deras aktiviteter bidrar till individens självständighet och det bör vi verkligen stötta, säger Anna-Karin Sjölander (C), vice ordförande, individ- och familjenämnden.

Bland de föreningar som beviljats stöd finns bland annat:

  • Frivilligcentralen; volontärverksamhet med besök till äldre, hemfixarhjälp, extramor- och farföräldrar, kaféverksamhet
  • Föräldraföreningen mot narkotika; bedriver telefonjour, stödsamtal och självhjälpsgrupper
  • Kvinnohusföreningen i Umeå; anordnar stödaktiviteter för de som engagerar sig i kvinnofrågor
  • Makalösa föräldrar i Umeå; ordnar sociala aktiviteter för ensamföräldrar och deras barn, stöttar särskilt föräldrar med begränsat socialt nätverk.

Kontakt
Andreas Lundgren (S)
ordförande
individ- och familjenämnden
Umeå kommun
070-330 63 24
mejl

Anna-Karin Sjölander (C)
vice ordförande
individ- och familjenämnden
Umeå kommun
070-330 15 17
mejlUmeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.