Skip to main content

Stabil ekonomi för gymnasie- och vuxenutbildningen

Pressmeddelande   •   Maj 21, 2014 11:25 CEST

De kommunala gymnasieskolorna är fortfarande populära bland eleverna i årskurs nio. Det är en av förklaringarna till att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden gör ett överskott på 2,9 miljoner kronor under den första delen av året. Prognosen för hela 2014 är att nämnden kommer att hålla sin budget.

Årets gymnasieval innebar ingen förändring när det gäller marknadsandelarna mellan de fristående och de kommunala gymnasieskolorna (UGS). De kommunala gymnasieskolorna har i dag cirka 80 procent av de sökande eleverna. Dessa siffror kan dock komma att justeras efter den slutliga antagningen i juni. Fördelningen av sökande till yrkesprogram jämfört med studieförberedande program har förändrats något. Andelen sökande till yrkesprogram har minskat med två procent.

Dragonskolan har ytterligare förstärkt sin position som den mest attraktiva gymnasieskolan i regionen, något som innebär att skolan inte har möjlighet att ta emot alla förstahandsökande på alla sina program.

Årets första tertialrapport visar också att det finns en fortsatt hög efterfrågan på vuxenutbildning. Detta har kunnat mötas med hjälp av kommunala resurser och fortsatt riktade statsbidrag för yrkesvux och lärlingsutbildning. Nu inför sommaren är planeringen för ferieverksamheten i full gång. 735 ungdomar har ansökt om feriejobb och hittills har drygt 670 ungdomar tackat ja till att sommarjobba under en 3-veckors period.

För mer information kontakta:
Hans Lindberg (S)
Ordförande
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Sture Eriksson (KD)
Vice ordförande
076-814 60 43
sture.eriksson@umea.se

Andreas Moberg
Kommunikatör
070-633 28 22
andreas.moberg@umea.se