Skip to main content

Tydligare fokus på genus och jämställdhet

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2013 13:01 CET

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden förtydligar sitt mål i uppdragsplanen om att ge män och kvinnor samma förutsättningar att lyckas med sina studier. Detta genom att genusaspekten lyfts in i kommande lokala arbetsplaner och programarbetsplaner. Kulturverket får även i uppdrag att utforma ett projekt kring jämställdhet inom skolan.

I samband med ett tidigare skolforum lyftes frågan om det var möjligt att undersöka om det finns några tydliga könsskillnader i elevernas studieresultat. En närmare analys visar att det i Umeå framförallt är kvinnliga elever på yrkesprogram som uppvisar en lägre måluppfyllelse än förväntat. Nämnden ska ha fortsatt fokus på kön som variabel i kommande elevenkäter, kursutvärderingar och betygsstatistik.

För mer information kontakta:
Hans Lindberg (S)
Ordförande
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Andreas Moberg
Kommunikatör,
Gymnasie- och vuxenutbildningen
090-16 12 34, 070-633 28 22
andreas.moberg@umea.se