Skip to main content

Umeå Kommun ansöker inte om riksrekryterande spetsutbildningar

Pressmeddelande   •   Jun 13, 2013 15:45 CEST

Skolverket erbjuder grundskolor för tredje året i rad att delta i försöksverksamhet med riksrekryterande spetsutbildning i årskurserna 7-9 i ämnena matematik, naturorienterande ämnen, engelska och språkval. För- och grundskolenämnden beslutade att inte ansöka om att delta i detta.

- Inriktningen i Umeå kommun har varit att utveckla undervisningen i dessa ämnen på andra sätt som gagnar alla barn, än att erbjuda spetsutbildningar för enskilda elever. Vi har under många år utvecklat läs- och skrivförståelse, matematik och intresset för naturvetenskap, säger Margareta Rönngren (S), ordförande i nämnden.

Alliansen reserverade sig mot beslutet.

- Det är olyckligt att ansökningshandlingarna detta år inte skickats ut till berörda rektorer. Därmed ges ju skolorna aldrig en chans att anmäla sitt intresse. Vi vill ha en sakdiskussion om denna utbildningsform där skolnivån involveras. Det är därför vi reserverade oss mot beslutet att inte delta i försöksverksamheten, säger Peter Sedlacek (FP), vice ordförande.

Mer information:
Margareta Rönngren (S)
Ordförande
För- och grundskolenämnden
070-573 84 83

Peter Sedlacek (FP)
1:e vice ordförande
För- och grundskolenämnden
070-211 43 16

Tamara Spiric (V)
2:e vice ordförande
För- och grundskolenämnden
070-277 19 89

Gabrielle Hultdin
Kommunikatör
För- och grundskolan
070-345 12 33