Skip to main content

UMEÅ KOMMUN För- och grundskolenämnden

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2010 17:28 CET

PRESSINBJUDAN:

För- och grundskolenämnden sammanträder torsdag den 18 november i
Stadshuset. Nämnden ska bland annat besluta om verksamhetsplan för åren
2011-2013 samt tre medborgarförslag.

Alla beslutsärenden finns att läsa på www.umea.se under protokoll och
föredragningslistor till nämnder.

Direktlänk:
[
http://www.umea.se/omkommunen/kommunorganisation/forochgrundskolenamnd/protokollochforedragningslistor.4.bbd1b101a585d704800071103.htm
]http://www.umea.se/omkommunen/kommunorganisation/forochgrundskolenamnd/protokollochforedragningslistor.4.bbd1b101a585d704800071103.html


Media inbjuds till presskonferens efter nämndssammanträdet. OBS! Om
nämndens möte avslutas tidigare än beräknat skickas mejl och vi
försöker nå lokala medier per telefon.

Tid: Torsdag 18 november kl 16.00 (sammanträdet avslutas kl 16.00)
Plats: Stadshuset, Byggnadsnämndens sammanträdesrum


Välkommen!

Gabrielle Hultdin
Informatör För- och grundskoleförvaltningen
Tel: 090-1612 33, 070-345 12 33
E-post: gabrielle.hultdin@umea.se