Skip to main content

Umeå kommun vinnare för nytänkande i offentliga rum

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2014 11:04 CEST

 Umeå kommun har tilldelats Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästares kommunpris 2014 för sitt arbete med Umeås offentliga rum.

-Vi är jätteglada för priset! Det man har kunnat uppleva i Umeås parker i år är resultatet av många års arbete. Jag tycker att det är alldeles särskilt roligt att man uppmärksammat bredden i vårt arbete, säger stadsträdgårdsmästare Anna Flatholm. Vårt mål är att Umeå ska ha en mångfald av parker och naturområden och också att de ska vara attraktiva året om. Alla umeåbor ska kunna hitta sin favoritplats, avslutar Anna Flatholm.


Juryns motivering:
Umeå kommun och stadsträdgårdsmästare Anna Flatholm tilldelas Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästares kommunpris 2014 för deras nytänkande arbete med stadens offentliga rum; gator, torg, parker och natur.

Umeå kommun har på ett innovativt sätt arbetat med att involvera såväl medborgare som internationell expertis i både planering och genomförande av projekt i stadens parker och naturområden.

Staden har fått en rad nya permanenta och tillfälliga platser samt både blommande och snöiga evenemang. Platser och aktiviteter lockar boende och besökare ut i parkerna, som nu används på nya sätt.

Umeå kommun har arbetat med årets både gröna och vita aspekter och skapat vackra och lekfulla platser såväl sommar som vinter. Några exempel är Rådhusparken och Årstidernas park samt Broparken där snowboard blivit en ny parkaktivitet. Installationer i olika material som mossa, snö och is har gett platser nya dimensioner.

I sitt arbete med parker har Umeå kommun visat stor öppenhet både för sina medborgare och för världen.

Läs mer

http://www.stadstradgardsmastare.org


Kontakt
Anna Flatholm
stadsträdgårdsmästare
Umeå kommun
090-16 14 44
anna.flatholm@umea.se