Skip to main content

Umeå samarbetar med kommuner i Turkiet

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2007 14:36 CET

Britt-Marie Lövgren, gruppledare för Folkpartiet liberalerna, kommer under nästa vecka att besöka Turkiet tillsammans med tre tjänstemän från Umeå kommun. Syftet med resan är att planera ett fyraårigt samarbetsprojekt mellan turkiska och svenska kommuner.

Från svensk sida deltar fem kommuner som ska etablera ett nätverk med ett femtontal turkiska kommuner. Projektet är en del av ett samarbete som redan inletts mellan kommunförbunden i Sverige och Turkiet, och där syftet är att utveckla den kommunala verksamheten i Turkiet med svenska kommuner som exempel.

Delegationen från Umeå reser till Turkiet på söndag den 4 februari för att delta i en Kick-offkonferens i Antalya. Ytterligare två sammankomster kommer att äga rum i Sverige under 2007.
Umeå kommun ska hjälpa till inom ämnesområdet ekonomi, bland annat budget, finansiering och redovisning. Britt-Marie Lövgren företräder den politiska organisationen, som inbjudits för att att stärka demokratiseringsprocessen och kontakterna med övriga Europa i samband med Turkiets ansökan om medlemskap i Europeiska Unionen.

– Ett spännande och angeläget arbete. Umeå och svenska kommunpolitiker har mycket att tillföra när det gäller att utveckla demokratin i Turkiet inför ett kommande EU-medlemskap, säger Britt-Marie Lövgren (fp).

Verksamheten och resan finansieras av SIDA.

Det är kommunstyrelsens Globaliserings- och forskningsutskott som beslutat Umeå ska delta i samarbetsprojektet.

För mer information kontakta:
Britt-Mari Lövgren (fp)
070-22 78~777
britt.mari.lovgren@umea.se

Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070- 669 00 10
jorgen.boman@umea.se