Skip to main content

Vänlig vecka på TC för att främja det goda

Pressmeddelande   •   Maj 17, 2016 07:00 CEST

Lärare och elever på Tegs centralskola har under några veckor upplevt det varit oroligare än vanligt i några klasser, det har förekommit konflikter, brist på respekt för varandra och hårt språk. Nu försöker elever och personal att vända trenden med Vänliga veckan.

- Vi vill vända trenden och vi kommer att fokusera på vänlighet i klassrummet, i korridoren, i matsalen på skolgården och på nätet. Under hela veckan ska elever och lärare försöka göra snälla och bra saker som förhoppningsvis ger ringar på vattnet. Vi vuxna är förebilder, både i skolan och i hemmet, och vi ser att våra barn/elever i dessa orostider har större behov än någonsin av varma, kärleksfulla men tydliga vuxna som visar vägen, säger Helena Björnwall Åström, rektor på TC.

I varje klass har elever genom klassrådet kommit med förslag på vad varje klass specifikt kan göra. Väggarna i skolan kommer att prydas av positiva budskap och personalen har förberett små överraskningar.

Vänliga veckan avslutas med en konsert om mobbing och empati

I slutet av veckan ska de utvärdera om det skett någon skillnad. Dessutom bjuder musikklassen i åk 8 på konsert om mobbing, empati och medkänsla som ska vara en ögonöppnare och uppmana att alla som ser något ska våga agera. Den framförs på fredag den 20 maj, två föreställningar under dagtid samt en kvällstid kl. 19.00 där elever, lärare, anhöriga och vänner är inbjudna. Överskottet från biljettförsäljningen eller frivilliga bidrag skänker 8Dmu till antimobbingorganisationen Friends.


Fakta om Vänliga veckan i Sverige

Vänliga veckan instiftades av tidningen Svenska Journalen redan 1946 sedan en trafikräknare under ett sex timmar långt arbetspass bara såg tolv personer som log medan 8 569 såg ut som de var på väg till en begravning.Under lång tid låg Vänliga veckan i anslutning till Alla helgons dag, men drunknade i konkurrensen med Halloween och skrinlades 1999.Numera driver Svenska läkarmissionen Vaänliga veckan sedan 2014, och den infaller i februari i samband med Alla Hjärtans dag.

Mer information:
Helena Björnwall Åström
rektor Tegs centralskola
070-643 42 90
helena.bjornwall@umea.se

Christian Thomsen
musiklärare Tegs centralskola
070-665 33 05
christian.thomsen@umea.seUmeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.