Skip to main content

​​​Västerbottnisk historia i ny miniutställning på Kvinnohistoriskt museum

Pressmeddelande   •   Maj 22, 2018 10:32 CEST

Foto: Västerbottens museum. Av Nancy Burström, interiör Riksbanken Umeå.

Nu öppnar en ny, återkommande miniutställning som vi har valt att kalla Kvinnohistoriskt museum <3 Folkrörelsearkivet! Tillsammans visar vi upp berättelser med kvinnor från Västerbotten.

På Folkrörelsearkivet i Västerbotten sparas kilometervis med handlingar från de Västerbottniska föreningarna och folkrörelserna – lokalhistoria med spår efter människors vardag och fritid som ger en bild av vad som engagerat sedan 1800-talets mitt fram till idag.
Folkrörelsearkivet har aktivt sökt efter kvinnor i sina samlingar men också efterlyst nytt material för att kunna ge en rättvisare bild av vår historia.

- Det här är ett utmärkt sätt för oss att nå ut med våra samlingar. Vi är jätteglada över att tillsammans med Kvinnohistoriskt museum få sprida kännedom om några av de spännande, och för många tidigare okända kvinnor, som verkat i Västerbotten, säger Susanne Odell, arkivarie på Folkrörelsearkivet i Västerbotten.

Först ut visas Umeå Fabriks- och hantverksförenings medlemsmatriklar från sekelskiftet 18/1900. Här kan vi läsa om arbetande kvinnor som var t.ex. fotografer och bokbindare.
Bland namnteckningarna syns bl.a. Nancy Burström som 1905 kommer till Umeå, 15 år gammal. Burström börjar som passopp på Lundmarks Atelier hos Hilda Burström, där hon till en början sköljer fotografier. 1916 tar Nancy Burström över ateljén och byter namn till Nancy Burströms Fotografiateljé.

- Vi har längtat efter att på ett inspirerande sätt kunna visa upp lokalhistoria på museet. Det känns extra kul att göra det tillsammans med Folkrörelsearkivet som har ett så spännande material och som arbetar aktivt med att söka efter och efterfråga material med och om kvinnor, säger Maria Hedberg, kommunikatör på Kvinnohistoriskt museum.

Utställningen öppnar 17 maj och kommer att stå under sommaren för att byta innehåll till hösten.


Kontakt:
Maria Hedberg
kommunikatör Kvinnohistoriskt museum
070-390 11 78
maria.hedberg@umea.se

Susanne Odell
arkivarie Folkrörelsearkivet i Västerbotten
090-71 30 48
susanne.odell@folkrorelsearkivet.se

Kvinnohistoriskt museum invigdes 22 november 2014 och är det första kvinnohistoriska museet i Sverige.

Kvinnohistoriskt museum diskuterar föreställningar om kön och makt, identitet och historia. En plats för reaktion, aktion, skratt och debatt. Vi vill ge nya perspektiv på det förflutna, belysa samtiden, för att tillsammans forma framtiden. Museet har fri entré till utställningar och program.