Skip to main content

Villkorat ja till vindkraftverk i Täfteå-Sävarberg

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2013 18:35 CET

Kommunfullmäktige tillstyrker en ansökan om 10–11 vindkraftverk vid Täfteå-Sävarberg under vissa förutsättningar.

Bolaget Kraftö Vind AB har ansökt till Länsstyrelsen om tillstånd för att bygga 190 meter höga vindkraftverk i området.

– Exploatören har varit mycket lyhörd för våra synpunkter och har kommit med ett bra förslag, säger byggnadsnämndens ordförande Åsa Ögren (S).

Belysning
I sitt remissyttrande säger kommunfullmäktige ja om följande villkor kan uppfyllas:
• Swedavia, Umeå Airport godkänner etableringen
• Vindkraftverken placeras i de områden där det inte finns motstående intressen utifrån Kraftö Vind ABs stoppkarta som finns i miljökonsekvensbeskrivningen i tillståndsansökan
• De vindkraftverk som behöver högintensiv hinderbelysning förses med system så att dessa endast tänds när till exempel flygplan passerar. Får företaget inte dispens från Transportstyrelsen för detta system får endast vindkraftverk med en maximal totalhöjd på 150 meter uppföras.

Mer information:

Åsa Ögren (S)
ordförande, byggnadsnämnden
Umeå kommun
090-16 13 29
070-326 70 26
asa.ogren@umea.se

Peder Westerberg (FP)
ledamot, kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 38
070-617 90 01
peder.westerberg@umea.se

Claes Björnberg
Presskommunikatör
Umeå kommun
090-16 13 43
070-390 19 33
claes.bjornberg@um