Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 5 träffar

Höga betyg från Umeåföretagare

Pressmeddelanden   •   Jun 03, 2015 13:22 CEST

Lokala företagare ger höga betyg till Umeå Näringslivsservice, visar Kvalitetsmätningen för verksamhetsåret 2014. Att Umeå fortsätter att växa anser företagarna vara den viktigaste faktorn för ett bra företagsklimat.

Höjda kommunbetyg från Umeås näringsliv

Pressmeddelanden   •   Maj 02, 2014 08:53 CEST

Det lokala näringslivet ger Umeå Näringslivsservice ännu bättre betyg än tidigare år, visar 2013 års mätning. Även företagsklimatet och kommunen som helhet får höjda betyg.

Umeå kommun ökar sitt nöjdkundindex för företagare

Umeå kommun ökar sitt nöjdkundindex för företagare

Pressmeddelanden   •   Sep 10, 2013 10:43 CEST

I årets servicemätning av Umeå kommuns myndighetsutövande gentemot företag höjer kommunen sitt nöjdkundindex från 62 till 68. Årets index är dessutom över medelvärdet för samtliga deltagande kommuner (67). Det myndighetsområde som förbättrat sitt värde mest är serveringstillstånd.

Kommunens service till företag ska mätas

Pressmeddelanden   •   Feb 27, 2013 09:44 CET

Umeå kommun ansluter sig till Sveriges Kommuner och Landstings servicemätning av kommunernas myndighetsutövning gentemot företag. Nästan 200 kommuner deltar i årets undersökning, och i Umeå ska omkring 700 företagare tillfrågas.