Pressmeddelanden Visa alla 55 träffar

Media-no-image

Motion om elevhälsogaranti avslås

Pressmeddelanden   •   2014-09-25 12:26 CEST

Kristdemokraterna har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att en elevhälsogaranti införs i Umeå kommun. För- och grundskolenämnden avslår motionen eftersom elevhälsan följer sitt uppdrag som regleras i den nya skollagen.

Media-no-image

För- och grundskolenämnden vill höja ambitionsnivån med språkstärkande åtgärder för samiska och finska

Pressmeddelanden   •   2014-06-19 11:44 CEST

För- och grundskolenämnden ska äska medel i kommande budgetarbete för att re vitalisera och göra språkstärkande ambitionshöjningar för de nationella minoriteterna i Umeå kommun.

Media-no-image

För- och grundskolenämndens ekonomi är i balans

Pressmeddelanden   •   2014-05-22 14:01 CEST

För- och grundskolenämndens ekonomi är i balans och prognosen för 2014 är ett överskott på 5 miljoner kronor. Detta med hänsyn taget till de projektmedel på 16 miljoner som fullmäktige beslutat för för- och grundskoleverksamhet under 2014.

KULTURHUVUDSTADSÅRET - EN SPRÅNGBRÄDA FÖR TURISMEN I UMEÅ

KULTURHUVUDSTADSÅRET - EN SPRÅNGBRÄDA FÖR TURISMEN I UMEÅ

Pressmeddelanden   •   2014-05-16 11:00 CEST

Kulturhuvudstadsåret har visat sig vara en ”all time high- event” för hotellnäringen. Den mediala uppmärksamhet som riktas mot Umeå under året räknas dessutom ge ringar på vattnet en lång tid framöver.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.