Pressmeddelanden Visa alla 54 träffar

Media-no-image

För- och grundskolenämnden vill höja ambitionsnivån med språkstärkande åtgärder för samiska och finska

Pressmeddelanden   •   2014-06-19 11:44 CEST

För- och grundskolenämnden ska äska medel i kommande budgetarbete för att re vitalisera och göra språkstärkande ambitionshöjningar för de nationella minoriteterna i Umeå kommun.

Media-no-image

För- och grundskolenämndens ekonomi är i balans

Pressmeddelanden   •   2014-05-22 14:01 CEST

För- och grundskolenämndens ekonomi är i balans och prognosen för 2014 är ett överskott på 5 miljoner kronor. Detta med hänsyn taget till de projektmedel på 16 miljoner som fullmäktige beslutat för för- och grundskoleverksamhet under 2014.

KULTURHUVUDSTADSÅRET - EN SPRÅNGBRÄDA FÖR TURISMEN I UMEÅ

KULTURHUVUDSTADSÅRET - EN SPRÅNGBRÄDA FÖR TURISMEN I UMEÅ

Pressmeddelanden   •   2014-05-16 11:00 CEST

Kulturhuvudstadsåret har visat sig vara en ”all time high- event” för hotellnäringen. Den mediala uppmärksamhet som riktas mot Umeå under året räknas dessutom ge ringar på vattnet en lång tid framöver.

Media-no-image

Egenavgiften för färdtjänst justeras

Pressmeddelanden   •   2013-12-23 10:11 CET

Kommunfullmäktige har beslutat att justera egenavgiften för kommunal färdtjänst. Från och med 1 januari 2014 ska taxan vara lägst 36 kronor. Höjningen är en av besparingsåtgärderna för tekniska nämnden under 2014.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.