Pressmeddelanden Visa alla 56 träffar

Media-no-image

​​Återremiss för ärende om medborgarförslag

Pressmeddelanden   •   2014-12-22 15:39 CET

Det blev återremiss med minsta möjliga marginal när kommunfullmäktige behandlade sin arbetsordning. Kommunstyrelsens förslag till beslut omfattade bland annat ett avskaffande av medborgarförslag.

Media-no-image

Motion om elevhälsogaranti avslås

Pressmeddelanden   •   2014-09-25 12:26 CEST

Kristdemokraterna har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att en elevhälsogaranti införs i Umeå kommun. För- och grundskolenämnden avslår motionen eftersom elevhälsan följer sitt uppdrag som regleras i den nya skollagen.

Media-no-image

För- och grundskolenämnden vill höja ambitionsnivån med språkstärkande åtgärder för samiska och finska

Pressmeddelanden   •   2014-06-19 11:44 CEST

För- och grundskolenämnden ska äska medel i kommande budgetarbete för att re vitalisera och göra språkstärkande ambitionshöjningar för de nationella minoriteterna i Umeå kommun.

Media-no-image

För- och grundskolenämndens ekonomi är i balans

Pressmeddelanden   •   2014-05-22 14:01 CEST

För- och grundskolenämndens ekonomi är i balans och prognosen för 2014 är ett överskott på 5 miljoner kronor. Detta med hänsyn taget till de projektmedel på 16 miljoner som fullmäktige beslutat för för- och grundskoleverksamhet under 2014.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.