Qggrqd9s2dyfwpcmx8vy

Contemporary circus and modern yoik – early autumn has begun

Pressmeddelanden   •   2014-08-30 17:44 CEST

Funny circus acts consisting of everything from ping pong balls to hula hoops, plus modern interpretations of older yoiks. That was how the sixth Sami season of Umeå's European Capital of Culture year started.

Qggrqd9s2dyfwpcmx8vy

Nycirkus invigde höstsommaren

Pressmeddelanden   •   2014-08-30 17:40 CEST

Roliga cirkuskonster med allt från pingisbollar till rockringar, plus moderna tolkningar av äldre jojk. Så inleddes kulturhuvudstadsårets sjätte årstid i Broparken under lördagen.

Media-no-image

Första kulturskjutsarna efter sommaruppehållet

Pressmeddelanden   •   2014-08-29 11:59 CEST

Den här månadens kulturskjutsar från Umeå2014 går till ett levande rollspelskonvent, en gymnastikshow på temat Hållbar utveckling, en konferens som handlar om att rädda det umesamiska språket samt en utställning om protester mot gruvbrytning.

Kulturskjutsen är en möjlighet för föreningar och fria aktörer att söka upp till 20 014 kronor för att genomföra projekt och arrangemang under kulturhuvudstadsåret. Fyra kulturskjutsar delas ut varje månad. Mer information finns på www.umea2014.se/kulturskjutsen 

Nedan presenteras de senaste projekten som fått bidraget i denna omgång i varsin text. Kontaktuppgifter finns längst ner.

Levande rollspel för alla

Den 19-21 september arrangeras Lajvlabbet 2 på Klossen, Ålidhem. Det är ett rollspelskonvent med deltagare från föreningar runt om i Norrland. Arrangören Gaia-projektet får en kulturskjuts från Umeå2014 för att genomföra konventet.

Lajv eller levande rollspel är en interaktiv aktivitet där deltagarna tillsammans skapar en historia och med hjälp av sina karaktärer. Det kan liknas vid improvisationsteater, skillnaden är att alla deltar tillsammans i en kreativ aktivitet och det finns varken publik eller manus. På Lajvlabbet presenteras sju lajvscenarion i olika genrer och tre workshops som är utformade för att inspirera men också hjälpa deltagarna att växa och utvecklas i sitt intresse.

– Levande rollspel är ett roligt och effektivt sätt att nå människor och vi vill skapa en kreativ miljö där unga kan utvecklas och skapa kontakter. Det är en hobby med stark gemenskap, säger Lina Gullbrand från den ideella lajv- och rollspelsföreningen Gaia-projektet.

Lajvlabbet 2 är till för både unga och äldre, en möjlighet att kunna träffa nya vänner och samtidigt vara kreativa och skapande tillsammans.

– Vårt mål är att visa upp den skaparglädje och variation som finns i Norrland och samtidigt skapa en miljö där både nya och erfarna deltagare kan utveckla sin hobby, säger Lina Gullbrand.

En energisk gymnastikshow

GF Holmsundsgymnasterna bjuder in alla gymnastikföreningar i Umeåregionen för att tillsammans skapa en gymnastikshow på temat Hållbar utveckling. Med Lingdagen i oktober vill de visa Umeåborna vilken stor variation gymnastiken har att erbjuda.

Arrangörerna av Lingdagen vill visa att gymnastiken erbjuder något för alla åldrar och att man aldrig blir för gammal för gymnastik.

– Vi vill förmedla energin i gymnastiken i en show där de olika former av energi som är så viktiga för en fortsatt hållbar utveckling av vårt samhälle gestaltas, säger Jenni Jonasson från GF Holmsundsgymnasterna.

Umeåregionens alla gymnastikföreningar bjuds in att delta. Tillsammans skapas ett antal danser och gymnastikprogram som ska gestalta de olika energierna ljus, rörelse, vind och vatten. Med hjälp av instruktionsfilmer på internet kan de medverkande föreningarna träna på de gemensamma momenten inför showen som äger rum den 11 oktober.

– Vi räknar med att åtminstone 200 gymnaster kommer att engagera sig i showen, säger Emma Gustafsson, programansvarig.

Projektet är uppkallat efter Pehr Henrik Ling, ”den svenska gymnastikens fader” och grundare av Gymnastik- och idrottshögskolan. Lingdagen utgör en del av Västerbottens idrottsförbunds projekt Åtta årstider – åtta idrotter där gymnastiken är den idrott som valts ut att representera årstiden Höst. GF Holmsundsgymnasterna får en kulturskjuts på 20 014 kronor från Umeå2014 för att arrangera Lingdagen.

Kämpar för att rädda det umesamiska språket

Såhkie Umeå Sameförening driver ett projekt för att rädda umesamiskan, som idag talas av färre än hundra personer. Föreningen får en kulturskjuts från Umeå2014 för att arrangera en konferens där arbetet ska presenteras.

Från att ha varit majoritetsspråk i Västerbotten i mitten av 1700-talet har umesamiskan gått till att vara nästan utdött idag. Nu talas språket av färre än hundra personer. Nedgången beror på kyrkans och statens vilja att integrera det samiska folket i kungariket Sverige, en process som inneburit tvång, hot och skuldbeläggande. Språket förbjöds i många sammanhang och samiska familjer slutade lära sina barn samiska utifrån uppfattningen om att det inte fanns någon framtid för språket – och därmed kulturen. Men idag kämpar Såhkie Umeå Sameförening i samarbete med Umeå som samisk förvaltningskommun samt Sametingets språknämnd för att rädda umesamiskan.

Ett problem är att det råder stor brist på lärare i umesamiska och läromaterial. Dessutom sträcker sig det umesamiska området över en stor del av Västerbotten och in över Norge, vilket gör det svårt för de som vill tala språket att träffas. Därför har projektet Viessuoje Mujttuo, som betyder Levande Minne, hittat nya digitala lösningar för utlärning och självinlärning av umesamiska.

– Vi har varit tvungna att hitta nya kreativa lösningar och skapat ett första umesamiskt material som vi gjort tillgängligt för användare över hela världen, säger Michael Lindblad, ordförande i Såhkie Umeå Sameförening.

Nu planeras en heldagskonferens, Viessuoje Mujttuo: A digital future for Ume Sami, för att presentera umesamiskans situation, en problemanalys och resultatet av projektets arbete hittills. Utöver själva konferensen kommer man att arbeta med att spela in umesamiska ord och fraser. Konferensen ska arrangeras i november eller december i samarbete med Umeå som samisk fövaltningskommun, Umeå universitet och den umesamiska föreningen Álgguogåhtie.

– Effekterna av att väcka språket till liv går inte att mäta, men när människor kan och vågar uttrycka sig på sitt eget språk igen har det förstås långsiktigt goda effekter på den umesamiska kulturen, säger Michael Lindblad.

Konsten som protest mot gruvbrytning

Umeå2014 ger en kulturskjuts till utställningen Om gruvan kommer, som visas i det samiska kulturhuset Tráhppie med start den 4  september.

Utställningen Om gruvan kommer: Rönnbäck – Gállok – Ojnare visar hur de som protesterade mot gruvbrytning i Jokkmokk, Gállok, under sommaren 2013 använde konstinstallationer, uppträdanden och dikter samt hur konsten höll motivationen uppe för kampen. Samebyarna Sirges och Jåhkågasskas deltar också i utställningen och visar hur deras renskötsel hotas.

– En så här sammanhängande bild av de många enskilda faktorer som påverkas av en gruva har inte presenterats tidigare, säger Johanna Lindberg från Urbergsgruppen Sverige.

Utställningen är ett samarbete mellan nätverken Stoppa gruvan i Rönnbäck i Björkvattsdalen Tärnaby, Gruvfritt Jokkmokk, föreningarna Urbergsgruppen Jokkmokk och Urbergsgruppen Sverige. Projektet får en kulturskjuts från Umeå2014 för att finansiera tryckning av utställningsmaterialet och invigningen av utställningen den 4 september på Tráhppie då Sofia Jannok, Mirja Palo och Astrid Tuorda står för musiken tillsammans med delar av Norrlåtar.

Mario López, som är ledare för mayanätverket Waqib’ Kej i Guatemala, kommer också till vernissagen. Han är här för att belysa sambanden mellan brott mot de mänskliga rättigheterna och de svenska pensionsinvesteringarna som AP-fonderna har i multinationella gruvbolag. Han är inbjuden till Sverige av Latinamerikagrupperna.

Kontakter

Lina Gullbrand
Gaia-projektet
073-096 92 21
gaiaprojektet@gmail.com

Jenni Jonasson
GF Holmsundsgymnasterna
070-396 77 08
jenni.jonasson@gmail.com

Michael Lindblad
Ordförande Såhkie Umeå Sameförening
070-569 83 27
michael.lindblad@educ.umu.se

Oscar Sedholm
Projektledare för Viessuoje Mujttuo, Såhkie Umeå Sameförening
070-359 57 50
oscar@sahkie.se

Johanna Lindberg
Urbergsgruppen Sverige
070-682 77 86
johanna.jolimont@gmail.com

Robert Tenevall
handlägger Kulturskjutsen, Umeå2014
070-332 67 66
robert.tenevall@umea2014.se

Fredrik Lindegren
Konstnärlig ledare, Umeå2014
070-603 25 19
fredrik.lindegren@umea2014.se

Umeå has been appointed European Capital of Culture 2014. Each year EU appoints two cultural capitals of Europe, with the aim of highlighting our shared cultural heritage and stimulate interest in the cultural riches of the countries in the EU. In Umeå  this award is an important part of the municipality's long-term growth strategy. This will create a greater interest in the city and its stakeholders, and contribute to culture-driven growth.

.

 

Den här månadens kulturskjutsar från Umeå2014 går till ett levande rollspelskonvent, en gymnastikshow på temat Hållbar utveckling, en konferens som handlar om att rädda det umesamiska språket samt en utställning om protester mot gruvbrytning.

Läs vidare »
Gijle0mvasfj1mdrecqp

Folkfest inviger höstsommaren

Pressmeddelanden   •   2014-08-26 11:00 CEST

Under Tjakttjagiessie – skördandets årstid – är det dags att ta sig an allt som fått gro under sommaren. Höstsommaren dukar upp med godsaker som Umeå Nycirkusfestival, en smakfestival, en storslagen jojkkonsert, ett mångfasetterat dansprojekt och ett konstprojekt som utforskar vår tids verkliga ödesfrågor. Allt invigs med en fest i Broparken.

Media-no-image

Påminnelse: pressträff inför Tjakttjagiessie (höstsommaren) i dag

Pressmeddelanden   •   2014-08-26 09:00 CEST

I dag, tisdag den 26 augusti, berättar vi mer om den kommande samiska årstiden höstsommaren och den stora årstidsinvigningen.

Marie-Louise Rönnmark, kulturhuvudstadsutskottets ordförande och kommunalråd i Umeå, berättar om hur Umeå2014 stöttar det lokala kulturlivet och om hur kunskapen och erfarenheterna från kulturhuvudstadsåret kan leva vidare i framtiden.

Anna Axelson, producent, informerar om årstidsinvigningen av Tjakttjagiessie (30 augusti), som går i nycirkusens utmanande och spektakulära anda.

Anna Hållsten, projektledare, berättar om Umeå Smakfestival (19–21 september).

Meta Tunell, projektledare, ger uppdaterad info om Nycirkusfestivalen (29 augusti–7 september).

Alexander Svartvatten, projektledare, berättar om Survival Kit Festival, festivalen som tar itu med några av vår tids verkliga ödesfrågor (20 september–19 oktober).

Eva Conradzon, Såhkie Umeå sameförening, berättar om konserten Väck upp jojken!, där en ny generation jojkare har gått loss i arkiven på jakt efter dolda kulturskatter (30 augusti).

Tove Skeidsvoll från danskollektivet Nomodaco berättar om Staden – där människor möts, vägar korsas, byggnader och liv byggs upp och förfaller. Lager på lager i en raffinerad koreografi.

Varmt välkomna!

Plats: Vardagsrummet, Rådhuset, 1 tr rakt fram
Tid: Start klockan 11.00.

Umeå has been appointed European Capital of Culture 2014. Each year EU appoints two cultural capitals of Europe, with the aim of highlighting our shared cultural heritage and stimulate interest in the cultural riches of the countries in the EU. In Umeå  this award is an important part of the municipality's long-term growth strategy. This will create a greater interest in the city and its stakeholders, and contribute to culture-driven growth.

.

 

I dag, tisdag den 26 augusti, berättar vi mer om den kommande samiska årstiden höstsommaren och den stora invigningen av den.

Läs vidare »
Media-no-image

Inbjudan: pressträff inför Tjakttjagiessie (höstsommaren)

Pressmeddelanden   •   2014-08-22 15:00 CEST

Tisdag den 26 augusti berättar vi mer om den kommande samiska årstiden höstsommaren och den stora årstidsinvigningen.

Marie-Louise Rönnmark, kulturhuvudstadsutskottets ordförande och kommunalråd i Umeå, berättar om hur Umeå2014 stöttar det lokala kulturlivet och om hur kunskapen och erfarenheterna från kulturhuvudstadsåret kan leva vidare i framtiden.

Anna Axelson, producent, informerar om årstidsinvigningen av Tjakttjagiessie (30 augusti), som går i nycirkusens utmanande och spektakulära anda.

Anna Hållsten, projektledare, berättar om Umeå Smakfestival (19–21 september).

Meta Tunell, projektledare, ger uppdaterad info om Nycirkusfestivalen (29 augusti–7 september).

Alexander Svartvatten, projektledare, berättar om Survival Kit Festival, festivalen som tar itu med några av vår tids verkliga ödesfrågor (20 september–19 oktober).

Eva Conradzon, Såhkie Umeå sameförening, berättar om konserten Väck upp jojken!, där en ny generation jojkare har gått loss i arkiven på jakt efter dolda kulturskatter (30 augusti).

Danskollektivet Nomodaco berättar om Staden – där människor möts, vägar korsas, byggnader och liv byggs upp och förfaller. Lager på lager i en raffinerad koreografi.

Varmt välkomna!

Plats: Vardagsrummet, Rådhuset, 1 tr rakt fram
Tid: Start klockan 11.00.

Umeå has been appointed European Capital of Culture 2014. Each year EU appoints two cultural capitals of Europe, with the aim of highlighting our shared cultural heritage and stimulate interest in the cultural riches of the countries in the EU. In Umeå  this award is an important part of the municipality's long-term growth strategy. This will create a greater interest in the city and its stakeholders, and contribute to culture-driven growth.

.

 

Tisdag den 26 augusti berättar vi mer om den kommande samiska årstiden höstsommaren och den stora invigningen av den.

Läs vidare »
Media-no-image

Personalförändringar på Umeå2014

Pressmeddelanden   •   2014-08-19 11:25 CEST

Kulturhuvudstadsåret har passerat halvtid och precis som att projekt förändras så sker även förändringar i organisationen. Därför kommer här en liten uppdatering om vad som hänt på personalsidan under våren och sommaren på Umeå2014-kansliet.

Jessica Larsson Svanlund började i april som ny mediekommunikatör på Umeå2014. Hon har en gedigen bakgrund inom kommunikation och efterträder Marit Andersson som gått vidare inom Umeå kultur.

Sigrid Körling började i maj som ny eventkoordinator på Umeå2014. Hon efterträder Maria Brännström Häggström som gått vidare inom Umeå kommun och kommer också att arbeta som produktionsassistent vid behov.

Susanne Granberg började i juli som ny kommunikatör på Umeå2014 och kommer främst att arbeta med trycksaker och annonser. Med sin långa erfarenhet av att arbeta med kommunikation förstärker Susanne även mediekommunikationsarbetet. Susanne efterträder Maja Rintala som gått vidare till Profilteatern.

Nils Henrik Sikku har från och med sommaren avslutat sin aktiva tjänst som samisk representant på Umeå2014, men kommer även framöver att finnas tillgänglig som kontaktperson för samiska aktörer med koppling till programåret.

Sofie Stefansson som under det senaste året bland annat arbetat med ambassadörer och kulturskjutsen har i juli avslutat sin tjänst på Umeå2014.

Robert Tenevall har återvänt från sin föräldraledighet och är återigen första kontaktytan för kulturskjutsen. Så passa på - endast några få omgångar återstår innan programåret är slut. Robert kommer också att arbeta som producent vid årstidsinvigningarna samt med uppföljningar.

Dan Vähä är administrativ chef på Umeå2014 men då han i maj tillträdde som ny fastighetschef för Umeå kommun har personalansvaret från och med augusti därför övergått till Elisabeth Lind.

Karin Arvidsson har under sommaren slutat som ansvarig för den europeiska marknadsföringen av Umeå2014 och har gått vidare till Malmö högskola. Karins arbetsuppgifter övertas av kommunikationschef Elisabeth Lind.

Så nu är vi redo att ta oss an hösten och den spännande slutspurten på kulturhuvudstadsåret i Umeå!

För kontaktuppgifter och närmare information om ansvarsområden – se vår kontaktsida.

Umeå has been appointed European Capital of Culture 2014. Each year EU appoints two cultural capitals of Europe, with the aim of highlighting our shared cultural heritage and stimulate interest in the cultural riches of the countries in the EU. In Umeå  this award is an important part of the municipality's long-term growth strategy. This will create a greater interest in the city and its stakeholders, and contribute to culture-driven growth.

.

 

Kulturhuvudstadsåret har passerat halvtid och precis som att projekt förändras så sker även förändringar i organisationen. Därför kommer här en liten uppdatering om vad som hänt på personalsidan under våren och sommaren på Umeå2014-kansliet.

Läs vidare »
Media-no-image

Umeå kan få platsmarknadsföringspris

Pressmeddelanden   •   2014-08-13 11:48 CEST

Umeå är en av fyra städer som nominerats till titeln som Sveriges främsta platsmarknadsförare. Det är turnén och konsttävlingen Caught by [Umeå] som med goda resultat fått hela Europa att lägga märke till Umeå.

Platsmarknadsföring handlar om att stärka varumärket för en specifik plats. För att lyfta goda svenska exempel instiftades priset Placebrander of the Year 2013. Förra året vann Nyköping med sin mångåriga inflyttarkampanj och Luleå tilldelades ett hedersomnämnande.

I år är Umeå en av fyra städer som nominerats till priset, tack vare kampanjen Caught by [Umeå] som genererat rejält med uppmärksamhet kring Umeå som europeisk kulturhuvudstad 2014.

– Det känns väldigt stimulerande och roligt att vi blir uppmärksammande för vårt platsmarknadsföringsarbete. Caught by [Umeå]-kampanjen gav oss en möjlighet att synas på en större arena och visa upp Umeå som den progressiva stad vi är, säger Anna Olofsson, Marknadschef Umeå kommun och ansvarig för Umeås platsmarknadsföring.

De tre övriga finalisterna är Kiruna, Motala och Falun-Borlänge. Vinnaren utses den 2 oktober.

Bakgrund till kampanjen

För att skapa en större uppmärksamhet för Umeå som europeisk kulturhuvudstad 2014 lanserades projektet Caught by [Umeå], där hela Europa kunde delta i utformningen av Umeå2014. Förutom kärnteamet med Umeå2014/Umeå kommun, VisitSweden, H+K Strategies och Baluba ingick bland annat Umeå universitet, Samelandsresor, ICEHOTEL, Sámi Duodji och Måltidsvision i projektet.

Projektet bestod av två delar, en konsttävling och en europeisk turné till sju städer.

Konsttävlingen, Artists Caught by [Umeå], bjöd in kreatörer från hela världen att genom foto-, film- eller designbidrag tolka Umeå och norra Sverige. En europeisk expertjury valde ut 64 semifinalister, som allmänheten sedan fick rösta på. Bidragen med flest röster gick till final. Finalbidragen visades på den europeiska turnén och digitalt på www.caughtbyumea.com.

Den europeiska turnén besökte Köpenhamn, Warszawa, Amsterdam, London, Paris, Barcelona och Hamburg. Turnéns kärnpunkt var en eventhubb och en samisk tentipi där besökarna bland annat bjöds på matupplevelser, musikframträdanden, konstvernissage, samiska inspiratörer och isskulptur.

Läs mer här: http://placebrandersday.se/nominerade-placebrander-year-2014/

Kontakt:

Anna Olofsson
Marknadschef
Umeå kommun
070-652 06 56
anna.olofsson@umea.se

Elisabeth Lind
Kommunikationschef
Umeå2014 – Europas kulturhuvudstad
070-242 81 42
elisabeth.lind@umea2014.se


Umeå has been appointed European Capital of Culture 2014. Each year EU appoints two cultural capitals of Europe, with the aim of highlighting our shared cultural heritage and stimulate interest in the cultural riches of the countries in the EU. In Umeå  this award is an important part of the municipality's long-term growth strategy. This will create a greater interest in the city and its stakeholders, and contribute to culture-driven growth.

.

 

Umeå är en av fyra städer som nominerats till titeln som Sveriges främsta platsmarknadsförare. Det är turnén och konsttävlingen Caught by [Umeå] som med goda resultat fått hela Europa att lägga märke till Umeå.

Läs vidare »
Hov0nghov98cqvx8bamo

Blomsterfylld sommarinvigning

Pressmeddelanden   •   2014-07-11 16:08 CEST

Strålande solsken, blommor och dekorerade pianon var i centrum när Giessie – sommaren – invigdes på Rådhustorget i Umeå fredagen den 11 juli.

Cdqas2q2nyn2jxpfzwts

Spelschemat för U x U klart!

Pressmeddelanden   •   2014-07-10 09:36 CEST

Nu är det oerhört nära! Snart är det dags för Umeås nya musikfestival att äga rum för allra första gången. Nu finns komplett schema, så du kan planera in allt du vill se och höra. Och du? Marit Bergman, Katohjärta, Marlene samt Mofeta & Jerre ansluter också!

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Mediakommunikatör
  • vhjessuhica.tyireftzsjnurteawkjcajcwlarsbrsoizjrn.svanvuluabndojnm@utsoumea2oo014.iose
  • 070-773 49 95

  • Presskontakt
  • Kommunikationschef Umeå2014
  • elisabkubieth.lindwbzrcnkp@udpyymepda2qp01hdbj4.vpse
  • 070-242 81 42

Om Umeå2014 - Europas Kulturhuvudstad

Nyfikenhet, passion och medskapande

Umeå har utsetts till Europas kulturhuvudstad 2014. Varje år utser EU två kulturhuvudstäder i Europa, med syfte att belysa vårt gemensamma kulturarv och väcka intresse för den kulturella rikedom som finns i länderna inom EU. I Umeå är satsningen en viktig del av kommunens långsiktiga tillväxtstrategi. Den ger ett större intresse för staden och dess aktörer, och bidrar till kulturdriven tillväxt. Det skapar nya möten, nätverk och samverkan mellan Västerbotten och Europa.