Skip to main content

Hållbar utveckling kräver hållbart regelverk

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2007 08:32 CET

Klimatet skenar, haven stiger, öknar växer. Domedagsprofetiorna duggar tätt, och allt tycks vara vårt eget fel. Det är människornas fel att jorden hotar bli en obehaglig plats att leva på. Vad kan vi då göra åt det här? Svaret är: mycket. Men det kräver stadga i energi- och miljöpolitiken.

Hållbar utveckling förutsätter ett hållbart regelverk, menar Gun Blomquist Bergman och Henrik Bristav på Umeå Energi.

UMEÅ ENERGI LIKSOM energibranschen i stort har de senaste decennierna starkt bidragit till att minska utsläppen av växthusgaser i Sverige. Det har skett både med och utan politiska styrmedel.

Mest påtaglig är nog de enorma satsningarna på fjärrvärme som likt en tyst miljörörelse svept över landet, och där Umeå är en av de klarast lysande stjärnorna.

Framsynta företag som vill investera i gröna produktionsanläggningar måste ges rimliga möjligheter att långsiktigt räkna hem sina investeringar. För det kan dröja ända upp till 20-30 år innan sådana här anläggningar är helt återbetalda.

Så långt är alltså det ekonomiska perspektivet, och det ställer krav på långsiktighet även i politiken. Därför får energi- och miljöpolitik aldrig förminskas till populism. Det skulle kunna slå undan benen för företag som vill och förväntas investera i hållbar utveckling.

Hållbar utveckling förutsätter ett hållbart regelverk, eller i klartext: breda politiska lösningar med förutsättning att överleva nästa val, och nästa.

Det här vet våra politiker, insikten finns i alla läger. Långsiktighet i kombination med tydliga, konkurrensneutrala politiska styrmedel har alltid varit och kommer att förbli en viktig framgångsfaktor för det svenska samhällsbygget.

VAD GÖR UMEBORNAS eget energiföretag? Hur bidrar vi på Umeå Energi till kampen mot klimathotet?

Vi har precis tagit en ny, biobränsleeldad fjärrvärmecentral i drift, den ligger i Röbäck. Vid Ålidhemsanläggningen har en stor panna byggts om för biobränsledrift. Reservpannan intill Stadshuset (som används vid köldknäppar) eldas numera med biologisk istället för fossil olja. Och snart inleder vi bygget av Dåva 2 - en helt biobränslebaserad produktionsenhet för både fjärrvärme och el.

Dessutom medverkar Umeå Energi, tillsammans med andra företag i regionen, i framtidssatsningar på vindkraft och produktion av biobaserade fordonsbränslen. Vi förnyar nu också vår fordonspark med miljöbilar och utbildar förarna i eco-driving.

En ny satsning är kompetensexport. Tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet och Borlänge Energi säljer vi kunnande inom främst avfallsbaserad energiproduktion till andra länder. Samtal pågår med regionala myndigheter och partners i bl a Ryssland, Kina och Chile.

DET ÄR SÅ MAN  måste jobba, i både stort och smått. Även som individer kan vi dra vårt strå till stacken genom personliga val. Välja lokalproducerat istället för flygimporterat, fjällvandra istället för att åka på charter, sopsortera istället för att slänga allt i samma tunna, osv.

Det spelar roll vad vi gör, även om det på slutet hörts röster - både bland politiker och forskare - om motsatsen. Att det skulle ha ingen eller ringa betydelse hur vi som individer agerar eftersom miljöproblemen är så mycket större på andra håll och att det endast är där verklig förändring kan åstadkommas.

Det är ett trubbigt synsätt. Det förbiser kraften i många människors medvetna val, att djupgående samhällsförändringar nästan alltid kommer underifrån.

Det var inte "makten" som hittade på demokratin, gav kvinnor rösträtt, satte miljön på agendan. Det gjorde de många vanliga människorna tillsammans, eller för att citera Al Gore:

"Vi kan alla göra förändringar i våra liv för att bli en del av lösningen."     

GUN BLOMQUIST BERGMAN
informationschef, Umeå Energi
HENRIK BRISTAV
miljöstrateg, Umeå Energi
           

För mer information, kontakta:
Gun Blomquist Bergman, informationschef Umeå Energi, 070-642 46 33