Skip to main content

Hyggesrester blir miljövänlig gas - Volvo Lastvagnar blir "grön fabrik".

Pressmeddelande   •   Mar 16, 2006 16:00 CET

Umeå-forskare lanserar ny teknologi som förvandlar norrländska hyggesrester till miljövänlig gas. Unikt samarbete ska göra Volvo Lastvagnar till "grön fabrik".

Umeå universitet och Volvo Lastvagnar, Umeå, har tecknat ett samarbetsavtal som kan göra hyttfabriken i Umeå till en "grön fabrik". Lokalt producerad, miljövänlig bio-syntesgas ska ersätta gasol. Målet är att skapa förutsättningar för Umeå universitet att utveckla en kostnadseffektiv process i industriell skala för att producera bio-syntesgas som ger möjlighet att göra värme- och processenergin vid Umeås största industri helt koldioxidneutral, dvs inte bidra till växthuseffekten.  

Umeå Energis roll är att förse Volvo Lastvagnar i Umeå med en miljövänlig helhetslösning på energiområdet. Första steget - att ersätta olja med fjärrvärme för processer och uppvärmning av industrilokalerna - är redan genomfört.  

Nästa steg blir att eliminera all användning av gasol i hyttproduktionen. Gasol, som är en fossil gasblandning, används idag i torkningsprocessen i det nya måleriet. De är redan världens renaste vad gäller utsläpp av lösningsmedel, nu ska måleriet även bli koldioxidneutralt och därmed hela fordonsfabriken.  

Umeå Energi planerar nu att - i samarbete med Umeå universitet och Volvo Lastvagnar - bygga en förgasningsanläggning för produktion av bio-syntesgas inne på industriområdet. Rollfördelningen är att universitetet står för teknologin, Umeå Energi producerar den miljövänliga gasen och Volvo Lastvagnar använder den.  

En forskargrupp vid ETPC-enheten* på Umeå universitet har utvecklat den nya tekniken som öppnar för kostnadseffektiv produktion av ren bio-syntesgas. Råvaran är biomassa som görs av skogsindustrins restprodukter. Materialet mals ned och förgasas i en flödesreaktor.  

Förgasningsanläggningen vid Volvo Lastvagnar i Umeå kommer initialt att användas som forskningsanläggning, där ETPC kan utveckla och optimera den nya teknologin till en kostnadseffektiv process i industriell skala.  

Trepartssamarbetet drivs också av möjligheten att i framtiden använda samma förgasningsteknik för storskalig produktion av icke-fossila fordonsbränslen.    

För mer information, kontakta:
Curt Åström, vd och koncernchef, Umeå Energi, 070-517 49 36
Anders E Johansson, marknadschef, Umeå Energi, 070-571 23 77
Anders Nordin, professor i energiteknik och termisk processkemi vid Umeå universitet, 070-239 11 33
Kjell-Arne Häggström, miljöchef Volvo Lastvagnar Umeå, 070-536 46 23
Gun Blomquist Bergman, informationschef Umeå Energi, 070-642 46 33
Thor Persson, informationschef Volvo Lastvagnar Umeå, 070-550 43 61

Övrig information
* ETPC: Enheten för energiteknik och termisk processkemi vid Umeå universitet.