Skip to main content

Umeå Energi bygger fjärrvärmeledning från Umeå till Holmsund

Pressmeddelande   •   Sep 19, 2008 07:34 CEST

Umeå Energi har nu påbörjat byggnationen av en 13,3 kilometer lång fjärrvärmeledning från Tomtebo till Holmsund. Ledningen förväntas vara klar hösten 2009 och ska då förse Holmsundsborna med värme.

Umeå Energi har under många år försett Holmsund med värme från en panna i Holmsund. Pannans ålder samt ökade underhållskostnader de närmaste åren gör att en förändring av värmeproduktionen är nödvändig. Umeå Energi gjorde därför en kalkyl om vad som var mest kostnadseffektivt för att trygga värmeleveranserna till Holmsund - rusta upp pannan eller bygga en ny fjärrvärmeledning som byggs ihop med Umeås fjärrvärmenät.   - Kalkylen var entydig, berättar Magnus Stenvall, tillförordnad chef för affärsområde Värme på Umeå Energi. Ledningen öppnar också upp möjligheter i framtiden eftersom den kan leda värme i båda riktningarna.   - Det handlar om ett omfattande bygge som är uppdelat i fem olika etapper med sex olika entreprenadupphandlingar, berättar Mikael Lundin, projektledare på Umeå Energi. Bygget startar vid Tomtebo och fjärrvärmeledningen dras sedan längs Yttertavlevägen, efter Holmsundsvägen och ner till området där pannan står i dag.

För mer information, kontakta:
Magnus Stenvall, tillförordnad chef affärsområde Värme Umeå Energi,
070-566 48 72
Gun Blomquist Bergman, informationschef, Umeå Energi, 070-642 46 33