Skip to main content

Umeå Energi bygger ny huvudledning för fjärrvärme

Pressmeddelande   •   Mar 27, 2006 09:00 CEST

En 2,7 km lång huvudledning för fjärrvärme ska grävas ned mellan stadsdelarna Olofsdal och Haga i Umeå. Arbetet inleds redan i sommar.

Satsningen görs för att ytterligare trygga leveranserna av fjärrvärme till fastigheter i de centrala och västra delarna av Umeå. Med den nya huvudledningen minimeras risken för leveransproblem vid t ex läckage. Vattnet kan pumpas en annan väg.   Projektet blir ett av de större inom fjärrvärmen under senare år. De välisolerade rören - ett för hetvatten och ett returvatten - är extremt grova med en ytterdiameter på nära 1 meter. Umeå Energi kommer samtidigt att rulla ut fiberkabel i samma "grav", vilket ökar kapaciteten och tillgängligheten i stadsnätet UmeNet. Och Umeva passar på att komplettera och förnya delar av vatten- och avloppsnätet.   Våren 2007 beräknas grävarbetena längs den ca 2,7 km långa sträckan vara klara för att direkt följas av återställning av grönytor och asfalt.   

För mer information, kontakta:
Curt Åström, vd och koncernchef, 090-16 39 01, 070-517 49 36
Gun Blomquist Bergman, informationschef, 070-642 46 33