Skip to main content

Umeå Energi ger grönt ljus vid ministermöte

Pressmeddelande   •   Sep 26, 2008 08:21 CEST

Under det Nordiska Ministerrådsmötet i Umeå manifesterar Umeå Energi sin tro på en ekologiskt hållbar framtid.
- Med samarbeten och moderna tekniklösningar avvärjer vi klimathotet, säger Anders E Johansson, marknadschef på Umeå Energi och en av talarna under ministermötet.

Genom att presentera de innovativa Dåva-anläggningarna och koncernens satsning på vindkraft vill Umeå Energi inspirera delegaterna vid måndagens och tisdagens ministermöte på Hotell Plaza i Umeå.   - Vi ger grönt ljus för framtiden och delar mer än gärna med oss av den kunskap vi har. Umeå Energi ligger i framkant när gäller att utvinna energi ur avfall och när det biobränsleeldade kraftvärmeverket Dåva 2 tas i drift nästa år eliminerar vi i stort sett vårt behov av olja, berättar Anders E Johansson.   Gränsöverskridande samarbeten är avgörande för att komma tillrätta med klimatproblemen.
- Det är också viktigt att politikerna ger företagen förutsättningar att utveckla sitt miljöarbete, bland annat genom att se över transportfrågorna. På Umeå Energi efterlyser vi till exempel ett stickspår från Botniabanan till Dåva-anläggningarna, säger Anders E Johansson. 
Läs mer om Umeå Energis önskan om stickspår här.

För mer information, kontakta:
Anders E Johansson, marknadschef, Umeå Energi, 070-571 23 77
Gun Blomquist Bergman, informationschef, Umeå Energi, 070-642 46 33